Ascultă!


Ascultă… se aude din veşnicii un glas Ce-a străbătut milenii la tine să ajungă… E glasul raţiunii… e şoapta de iubire Ce vrea să-ţi schimbe viaţa şi firea să-ţi înfrângă! Ascultă… Stai o clipă… Opreşte-te şi-ascultă Te-nvăluie un zumzet… un cânt de fericire Căci tot ce vezi în jur aduce osanale Acelui ce e Tată… şi Soare… şi Iubire! Ascultă… mii de păsări îşi cântă bucuria, Izvoare clipocind, şi vântul ce adie, Chiar picurii de ploaie în dansul maiestos Aduc o veste sfântă… Iubirea-i veşnicie! Ascultă… în tăcerea ce noaptea o aşterne Tu stai şi-ascută gândul ce zboară-n univers Şi-ngenunchiat umil în cămăruţa ta Tu cere-nţelepciune şi vieţii tale sens! Ascultă… constelaţii unite cu pământul Şi îngeri, şi arhangheli fac către tine-un pas… Prin tot ce a creat Un Tată îţi vorbeşte… Ascultă… se aude din veşnicii un Glas! Vulcan-29-06-2014    Maria Luca

Zâmbeşte!


Zâmbeşte… E vară… e soare… O mare de flori şi culoare Şi păsări ce cântă voios Şi cerul e azi mai frumos! Zâmbeşte… priveşte cu drag La cei ce te-aşteaptă în prag… Cu-o vorbă de-alint, de iubire, Tu poţi să aduci fericire! Zâmbeşte… o zi se arată Cum nu va mai fi niciodată! Trăieşte-o! E darul divin Ce Domnul ţi-l dă pe deplin! Chiar dacă mai vin şi furtuni Tu crede… există minuni! Rămâi fericit şi iubeşte Priveşte spre cer şi… zâmbeşte! Vulcan-25-06-2014     Maria Luca

Să poţi să taci!


Să poţi să taci când cei din jur Cu vorbe aspre te rănesc Când tu rămâi cu pace-n suflet E Harul Său Dumnezeiesc! Să ştii să taci când plâng cuvinte Şi ţipă sufletul pustiu… Tu stai în odăiţa ta Şi spune-I totul Celui viu! Să ştii să taci… să nu cârteşti Când vin ispite şi-ncercări… De vei rămâne sus pe Stâncă Primi-vei binecuvântări! Să poţi să taci când lumea-ntreagă Înşiră vorbe fără rost E harul Celui ce ţi-a dat La Pieptul Lui un adăpost! Vulcan-28-06-2014     Maria Luca

Nu tăia din cruce!


Şi dacă-ai obosit pe cale Şi ţi se pare crucea grea Ridică-ţi ochii către cer Acolo e puterea ta! De-acolo Domul te veghează Şi-n clipe gele de-ncercare Îşi va întinde Mâna Sa Să-ţi dea eliberare! Şi dacă simţi povara vieţii Că tot mai mult apasă Nădejde ta e Dumnezeu El singur nu te lasă! Tu poartă-ţi crucea neclintit Chiar de o simţi prea grea Să ceri prin Duhul Sfânt putere Dar nu tăia din ea! Şi dacă-n viaţa ta creştine O cruce ai primit Isus îţi va mări credinţa S-o duci pân’ la sfârşit! Vulcan-24-06-2014      Maria Luca

Pe calea către cer…


Pe calea către cer vei întâlni creştine Şi spinii ce rănesc şi vorbele ce dor Dar tu rămâi statornic căci Braţul Meu te ţine Prin valuri şi furtună să fii biruitor! Să nu te înspăimânte a lumii nedreptate Nici marea ce vuieşte…nici gesturi ce rănesc Căci Eu sunt Dumnezeu şi-am să te trec prin toate Dar tu rămâi cu Mine căci veşnic te iubesc! Şi dacă uneori e mult prea greu şi doare Iar trupul obosit mai cade sub povară Eu voi întinde mâna şi plin de îndurare Te voi purta pe braţe….Eşti scumpa Mea comoară! Dar tu rămâi mereu la dragostea dintâi, Învaţă să iubeşti de toate mai presus… Să ai Cuvântul Meu în viaţă căpătâi Şi-atunci vei fi cu Mine în patria de sus! Vulcan-22-06-2014      Maria Luca

Dor de casă…


Când simţi un dor că te apasă Şi plângi în taină… şi te doare… Când tu ai vrea să mai revii Dar depărtarea e prea mare… Când deseori îţi zboară gândul Spre locul unde-i casa ta… Când inima te-ndeamnă iarăşi Să te întorci… tu nu uita De vei privi spre cer, acolo, Există-o stea… o mică stea Ce ocroteşte din înalturi Şi luminează casa ta… Iar cineva, cu tine-odată Aceiaşi stea de va privi Tu vei simţi cum dorul scade Şi vei putea din nou zâmbi! Când iar te doare depărtarea Şi eşti prea singur… şi e greu Ridică-ţi către cer privirea Căci te veghează Dumnezeu!!! Vulcan-21-06-2014      Maria Luca

Voi fi cu tine-n orice vreme!


Voi fi cu tine-n orice vreme N-am să te las, copilul Meu… Prin valea morţii de vei trece Vei şti că Eu sunt Dumnezeu! În orice timp şi-n orice vreme Voi fi cu tine…negreşit… De ce te îndoieşti în valuri? Nu înţelegi cât te-am iubit? Pentru păcatul tău, copile, M-am întrupat pe-acest pământ… Am cunoscut calvarul morţii Şi te-am spălat în sânge sfânt… Sunt vremi de har căci te iubesc, Aş da popoare pentru tine… Rămâi în dragostea dintâi Căci Eu sunt Lanţul ce te ţine! Vor fi furtuni…vor fi dureri… Tu stai pe Stâncă…nu te teme Căci Eu sunt Domnul ce-am promis… Voi fi cu tine-n orice vreme! Vulcan-20-06-2014      Maria Luca

Am întâlnit pe cale pe Cel din veşnicii!


Am tot umblat prin lumea de lupte şi dureri Să-mi aflu fericirea… dar nu e nicăieri… Părea că pentru mine nu exista sub soare O oază de lumină, de zâmbet şi culoare. Am rătăcit adesea prin noaptea de păcat Înstrăinat şi singur, de toţi ai mei uitat… Căutam cu disperare un suflet să m-aline Să-mi ia povara grea de lacrimi şi suspine! Zadarnic am căutat căci lumea-n jurul meu Era o lume crudă şi fără Dumnezeu, O lume unde banul era privit ca rege Iar firea se înalţă şi laude culege! Dar într-o zi măreaţă… o, ce măreaţă zi Am întâlnit în cale pe Cel din Veşnicii… Când paşii m-au purtat spre casa de-nchinare El mi-a vorbit de ceruri, de viaţă şi salvare! Şi-atunci, în clipa-aceea în inima de gheaţă A răsărit din ceaţă o nouă dimineaţă Şi lacrimi multe, multe, obrajii mi-au brăzdat Mi-au curăţat viaţa pierdută în păcat! Ce dragoste supremă! Ce Har fără sfârşit Să fiu eu, păcătosul, de Dumnezeu iubit… Să am o haină albă spălată-n Sânge sfânt Să înţeleg ce dulce e hrana din Cuvânt! Acum alerg cu râvnă pe calea către cer Ce-aş mai putea în viaţă de-acuma să mai cer? Putere şi credinţă să stau pe Stâncă sus Şi-ncredere deplină că vei veni Isus! Vulcan-14-06-2014       Maria Luca

O, de-aţi putea-nţelege voi…


O, de-aţi putea-nţelege voi Ce scurtă-i viaţa pe pământ Aţi face în această lume Un colţişor din raiul sfânt! De-aţi înţelege ce comoară Purtaţi cu voi ascunsă-n piept N-aţi face inima să plângă Şi v-aţi purta cinstit şi drept! De-aţi şti să preţuiţi cuvântul Ce-aduce pace şi iubire Aţi înflori precum migdalul, Senini şi plini de fericire! De-aţi înţelege cât de scurtă E pe pământ această viaţă Aţi mulţumi de orice clipă, De orice nouă dimineaţă! Vulcan-12-06-2014       Maria Luca

Sonetul verii


Se-mbrăţişează caldul cu seninul În vremea dintre două rourări, Şi năvălind şuvoi, din patru zări, Îşi varsă verdele cu zel preaplinul. Doar lanul se-aureşte-n aşteptări Să-şi împlinească-n coacere destinul, În pâinea ce va-nmiresma căminul Când vara va cânta prin treierări. E cald şi e frumos, şi-atât de bine Când straiul verii râde înflorat, Dar coacerea e rostul verii-n sine. De-aceea, Doamne, pentru crezul dat Şi care-i încă mult prea crud în mine, Dă-mi coacere, Te rog, ne’ntârziat! Amin Vulcan, 25 iunie 2014 Simion Felix Marțian

Ridicaţi-vă la luptă…


Ridicaţi-vă la luptă Voi, soldaţi ai Lui Cristos… Domnul Slavei vă-nsoţeşte Pe un drum victorios! Îmbrăcaţi-vă armura Ce-i lăsată prin Cuvânt… Vă luptaţi să fiţi lumină, Să fiţi sare pe pământ! Lucrători… vă ridicaţi Căci sunt spicele bogate… Dumnezeu aşteaptă roade De la tine… soră, frate… Cât mai este timp de har Şi salvare… şi iubire, Voi să fiţi străjerii care Dau semnalul de trezire… Azi… cât se mai spune “azi” Mijlociţi la Dumnezeu Pentru pace… pentru ţară Pentru scump poporul meu!!! Vulcan-11-06-2014       Maria Luca

Dor de dragoste


„Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24:12) Se face frig în tabla de materii Din noul lexicon de sentimente, Când gheaţa căutărilor frecvente Îşi stinge transparenţa în mizerii. Se defineşte viaţa prin palavre, Fiind în tomul gros şi fond şi formă, Şi faţa-i se dezvăluie diformă Când nobile simţiri devin cadavre. La fila dragostei nu-i semn de carte? A devenit pentru prezent vetustă? Hei, inimă, sub solzii noi, sub crustă Nu vrei să ai, iar, de căldură parte? Voi, fraţii mei întru umanitate, Clepsidre vii eternizând nisipul, Nu ştiţi că-n viaţa noastră Şi-a pus chipul Acel ce-i dragoste şi bunătate? Păstraţi, dar, focul dragostei divine, Înflăcărând scânteia care arde Cu alte mii, sau poate miliarde, Din el, din ea, din mine şi din tine. Se-ntinde umbra grea de neiubire Dar noaptea ei nu poate-avea izbândă, Căci din scântei, o flacără plăpândă Poate ţâşni din nou cu strălucire. Tânjesc de dor de dragoste, astenic, De o iubire-nfăşurând Pământul, În ea găsindu-şi oamenii veşmântul; Mi-e dor de om ca de-un Adam edenic! Vulcan, 24 iunie 2014     Simion Felix Marțian

Te văd în fiecare floare…


Te văd în fiecare floare Ce râde dimineaţa-n soare… În păsări ciripind voios În versul tainic şi duios… Te văd în stele licărind Şi în izvoare clipocind… În codrii falnici, minunaţi, Te văd şi-n dragostea de fraţi… Te văd din zori până-n-serat În tot ce Mâna-Ţi a creat… Te simt alături… dor nestins, Sublim, măreţ,, de necuprins… Cu-adâncă reverenţă Doamne, M-aplec acum în Faţa Ta… Îţi mulţumesc că mi-ai dat Harul Să pot simţi… să pot vedea! Vulcan-10-06-2014    Maria Luca

Viaţa noastră e o luptă…


  Viaţa noastră e o luptă Prinsă între azi şi mâine… Alergăm din zorii zilei Să avem pe masă pâine… Uneori e mult prea greu Şi ni-e trupul obosit Iar în noi sufletul geme De necazuri copleşit… Dar…ne ridicăm degrabă Şi pornim din nou la drum… Alergăm spre nicăieri Ca să strângem ce…doar fum! Căci ce-i oare mai de preţ În umblarea pe pământ? Numai dragostea şi pacea! Restu-i goană după vânt… Deci, să ne oprim o clipă Să privim un răsărit Dumnezeu prin el ne spune Cât de mult El ne-a iubit! Să-nţelegem ce frumoasă Este viaţa ce-o trăim Şi uniţi în gând şi faptă Să sperăm şi să iubim!!! Vulcan-09-06-2014    Maria Luca

De n-ai fi fost cu mine… Doamne


De n-ai fi fost cu mine, Doamne, Să mă-nsoţeşti pe drum Eram un suflet fără ţintă Rătăcitor şi-acum… Eram pierdut în lumea largă, Un rob năpăstuit De nu m-ai fi luat pe braţe Şi nu m-ai fi iubit… De nu m-ai fi atins o, Doamne Cu Duhul Tău cel Sfânt N-aş fi ştiut ce dulce-i hrana Ascunsă în Cuvânt… Şi niciodată… nicidecum N-aş fi-nţeles Iubirea Ce S-a jertfit în locul meu Să capăt mântuirea… De n-ai fi fost cu mine, Doamne Să-mi dai prin Duh putere Eram lipsit de pacea Ta De orice mângâiere… Îţi mulţumesc că eşti cu mine Că încă mă iubeşti… Îţi mulţumesc că-mi eşti Lumină Spre slăvile cereşti! Vulcan-09-06-2014     Maria Luca

O, Doamne ce-ai văzut la noi?


O, Doamne ce-ai văzut la noi Ce merit avem oare De ne-ai mai dat la şirul vieţii O nouă zi cu soare? Privesc uimită-n jurul meu La cât de minunat E tot ce prin iubirea-Ţi sfântă Tu, Doamne ai creat! Mă-ntâmpină cu primii zori O mare de verdeaţă… Parfum suav din mii de flori Şi triluri ce prind viaţă… Un colţ de cer…un colţ de rai Cu drag ne-ai dăruit… Ne-ai spus din nou…a câta oară Ce mult Tu ne-ai iubit! Şi iar mă-ntreb ce merit oare Avem să ne iubeşti Şi să ne porţi pe braţul Tău Spre slăvile cereşti? Vulcan-08-06-2014     Maria Luca

Tu eşti soldat a Lui Cristos!


Şi dacă viaţa e o luptă Te luptă frate…nu uita Că Domnul îţi va fi alături Va fi mereu de partea ta! Pe braţul Său ocrotitor Te va purta necontenit Iar tu vei fi biruitor Căci eşti de Dumnezeu iubit! Şi de va fi-mpotriva ta O lume-ntreagă, tu să ştii Isus îţi va păzi umblarea S-ajungi la El, în veşnicii! Deci…dacă viaţa e o luptă Tu eşti soldat a Lui Cristos… Legat în lanţuri de iubire Vei fi cu El victorios! Vulcan-05-06-2014     Maria Luca

Mai spune-mi de dragostea Ta..


Când lumea-i haină şi rea Mai spune-mi de dragostea Ta… Mai spune-mi ce mult m-ai iubit Pe mine, hoinar rătăcit… Mai spune-mi din Sfântul Cuvânt Să prind iar puteri şi avânt… Prin viaţa de chin şi dureri Trimite-mi prin Duh, mângâieri… Te rog Sfânte Tată iubit Mă iartă când iar ţi-am greşit… Mă spală în Sângele sfânt Să fiu solul Tău pe pământ… Şi pune în mine un dor Mereu să Îţi cânt…să Te-ador… La cruce smerit când voi sta Mai spune-mi de dragostea Ta! Vulcan-05-06-2014     Maria Luca

Voi fi cu voi în orice vreme!


În lume vor mai fi necazuri Şi vor fi lupte şi dureri Dar voi rămâneţi sus, pe Stâncă Căci Eu din cer vă dau puteri! Voi fi cu voi în orice vreme, Cu dreapta Mea vă voi păzi… De veţi striga vă voi răspunde Căci Eu sunt Tatăl din vecii! Să nu vă înspăimânte valul Ce bate-adesea furios Eu sunt cu voi în barca vieţii Şi voi aduce timp frumos! Când boala cruntă vă doboară Şi sufletul şi carnea doare Aveţi credinţă! Eu, Divinul Am şi balsam şi vindecare! Dar voi rămâneţi sus pe Stâncă Oricât ar fi pe drum de greu… Voi fi cu voi în orice vreme Căci Eu sunt Domn şi Dumnezeu!!! Vulcan-04-06-2014     Maria Luca

Lauda inimii


Când plâng tăcute vorbe Pe strunele viorii Se înfioară duhul În taina aşteptării… Chiar timpul se opreşte Din goana lui nebună Când visele prind aripi Pe a viorii strună… Şi îngeri lin coboară S-asculte simfonia Ce cu-al iubirii foc Străbate veşnicia… Iar Dumnezeu din cer Priveşte cu-ndurare Şi lasă har divin Şi binecuvântare! Vulcan-02-06-2014    Maria Luca

Mai rabdă o clipă creştine!


Mai rabdă o clipă creştine Mai fă încă-un pas către cer… Mai poartă lumina credinţei Prin lumea cu-n trai efemer… Mai cântă un cântec de slavă Mai spune o vorbă de-alin… Întinde o mână creştine Spre cel doborât de suspin… Mai adă-ţi povara la cruce Cu lacrimi de sfântă căinţă… Mai cere putere prin rugă Să ai în necaz biruinţă…. Mai cere o zi de-ndurare, În noapte mai cere lumină… Mai rabdă o clipă creştine Căci Domnul e gata să vină! Vulcan-01-06-2014   Maria Luca

Am fost pribegi….


Am fost pribegi pe-acest pământ Purtaţi ca frunzele de vânt Dar ne-a găsit un Tată sfânt Şi ne-a dat viaţă prin Cuvânt! De lume veşnic amăgiţi De multe doruri chinuiţi Priveam la cei ce-s fericiţi Tânjind să fim şi noi iubiţi! Dar…o, ce sfântă sărbătoare Când Cel ce este veşnic Soare Ne-a arătat a Lui splendoare, Ne-a dat lumină pe cărare! De-atunci suntem a Lui copii Cu El păşim spre veşnicii Cu tot elanul inimii Mereu…mereu Îl vom iubi!!! Vulcan-01-06-2014      Maria Luca

Ziua Cincizecimii


E iarăşi sărbătoare în cetate, E iarăşi forfotă-n Ierusalim, Din patru zări aici sunt adunate Să dea cinstire Legii, gloate, gloate, E ca un furnicar oraşul plin. Căci Dumnezeu urmează să-mplinească Un plan vestit de veacuri prin Ioel Şi vrea ca mii de martori să privească Şi mai pe urmă să mărturisească Ce minunat e când lucrează El. Aici stau ucenicii cu durere În urma despărţirii de Isus, Lipsiţi de îndrăzneală, de putere, Dar aşteptând promisa mângâiere Prin Duh mângâietor, venind de Sus. Speranţa-i ţine-acuma împreună Şi-ncrezători aşteaptă Sfântul Duh, Când deodată, deşi-i vreme bună, Un sunet ca de vânt, ca de furtună, Porneşte fără veste din văzduh, Şi, împărţite peste fiecare, Din cer venind, coboară limbi de foc; Aceasta-i aşteptata revărsare, E ploaia-nviorării pe ogoare Vestită din vechime prin prooroc. Uimind apoi mulţimile-adunate Au început în limbi a le vorbi, În limbi de ei încă neînvăţate, În limbi care prin Duhul le-au fost date Şi-o vie îndrăzneală-i însoţi. Iar Petru-ncepe atuncea să vorbească Cuprins de focul viu, cuprins de zel, De îndrăzneală-n Duh, nepământească, Şi oamenilor să mărturisească De jertfa Crucii şi de Sfântul Miel. Trei mii au fost cei ce-au răspuns chemării În urma îndrăzneţului cuvânt. Ei au primit pecetea îndurării Şi-mbrăţişarea binecuvântării Din partea Celui veşnic sfânt, sfânt, sfânt. *** Când n-avem îndrăzneală la mulţime, Nici foc în noi să Te mărturisim, Mai dă-ne, Doamne, câte-o Cincizecime Şi lasă peste noi flăcări divine, Ca-n Duhul Tău Cel Sfânt să clocotim. Mai toarnă, Doamne, foc în adunare, Redeşteptării sfinte să-i dăm glas, Simţind în noi a cerului chemare În Duh să Îţi aducem închinare, Înaintând spre ceruri pas cu pas. Mai lasă vâjâitul să răsune Şi casa zgudui-o din temelii Ca veşnic treji, veghind în rugăciune, Atunci când trâmbiţa o să răsune…

Lupta dinlăuntrul meu…


În mintea mea se duce-o luptă Cu omul dinlăuntrul meu În timp ce sufletul suspină Căutând cu dor pe Dumnezeu! Când firea aprig se zdrobeşte Să strângă-averi…să iasă-n faţă Simt duhul cum, îngenunchiat Din taina cerului învaţă! Şi-adeseori în lupta surdă Ce-o port cu eul meu semeţ Mă rog să-mi dai Isus putere Să înţeleg ce-i mai de preţ! Să înţeleg că viaţa mea E doar un abur pe pământ… Prin tot ce fac…prin tot ce spun Să strâng comori în cerul sfânt! Vulcan-01-06-2014      Maria Luca

Omule…tu eşti…


Omule…tu eşti făptura ce-a creat-o Dumnezeu Iubitoare şi frumoasă după Însuşi chipul Său… Ţi-a dat zile să te bucuri…ţi-a dat ochi să poţi vedea Cerul, marea şi pământul ce l-a dat în grija ta! Omule…te uiţi în jur să vezi cât de minunat Este tot ce din iubire Dumnezeu din cer ţi-a dat? Oare-n viaţa tumultoasă ai tu timp să te opreşti Să priveşti un răsărit…şi în dragoste să creşti? Omule…tu eşti făptura ce în lume n-are preţ, Eşti copil răscumpărat de un Împărat măreţ… Mult ai fost şi eşti iubit căci pentru al tău păcat Mielul Slavei şi-a dat viaţa şi-a murit crucificat! Azi e timpul potrivit să-ţi întorci spre cer privirea De acolo vine pacea şi te-nvăluie iubirea… Azi e timpul potrivit să-L cunoşti pe Dumnezeu Să-L primeşti în viaţa ta ca Mântuitor al tău! Vulcan-02-06-2014     Maria Luca

Eu ştiu….


Eu ştiu că drumul va fi greu Şi vor fi spini ce vor răni Dar am o bucurie sfântă Că Tu în veci mă vei iubi! Eu ştiu…mă vor răni cuvinte Şi multe gesturi vor durea Dar Tu, din slăvile cereşti Mereu….mereu mă vei veghea! Eu ştiu…adesea vor fi valuri Pe marea vieţii zbuciumată Dar mă încred în Braţul Tău Căci Tu eşti Stâncă şi-mi eşti Tată! Că îmi vei fi mereu aproape Eu ştiu acum…şi-Ţi mulţumeasc! Mă-nchin cu toată viaţa mea Şi-Ţi spun cu dor că Te iubesc! Vulcan-30-05-2014     Maria Luca

Ziua copilului


Ne-ai însorit viaţa cu copii Şi pentru ei Îţi mulţumim, Părinte, Pentru aceste bibelouri vii, Gingaşi, năstruşnici, mofturoşi, zglobii, Crescuţi cu dragoste şi…”stai cuminte!” Vrem să le facem şi azi bucurii Dar ştim că-n mâna Ta sunt, Doamne, toate De-aceea Te rugăm să intervii Şi să adaugi printre jucării Înţelepciune, zel şi sănătate. Ne bucurăm de ei, cu ei, prin ei Şi ştim că sunt o binecuvântare, Dar Te rugăm în mâna Ta să-i iei Şi-n turma Ta să fie mieluşei Urmându-Te, alături de mioare. Vedem cum râde ceru-n ochii lor Din suflet alb de nevinovăţie, Dar vrem să fie-aşa şi-n viitor Şi-având sfinţenia ca strai de zbor Să ne-ntâlnim cu ei în veşnicie, Căci din ce-ai dat şi încă ne vei da Ca binecuvântări, ca daruri sfinte, Tot ce-om putea de pe pământ lua Când înspre veşnicie vom zbura Vor fi copiii noştri dragi, Părinte. De-aceea azi, o, Tată-ndurător, La tronul Tău primeşte-ne solia Prin care Te rugăm stăruitor: Sfinţeşte-această zi în viaţa lor, O zi ce ţine cât copilăria! Amin Vulcan, 31 mai 2012     Simion Felix Martian

Rămâi Tu Domn şi Dumnezeu!


De-ar fi să-nşir pe fila albă Mulţimi de vorbe-ar fi-n zadar De n-aş avea iubirea-n suflet Şi n-aş primi divinu-Ţi Har… De-ar fi să cânt cum scrie-n carte Cântări ce n-au asemănare De nu mă însoţeşti Isuse Aş fi ca ziua fără soare… De-ar fi să stau îngenunchiat Până genunchii m-ar durea Aş fi ca norul fără ploaie De n-aş simţi prezenţa Ta! De-aceea Tată, azi Te rog Mă însoţeşte-n drumul meu… În orice fac… în orice spun Rămâi Tu Domn şi Dumnezeu! Vulcan-25-05-2014     Maria Luca

Cine eşti tu…cine sunt eu…


Cine eşti tu…cine sunt eu Să fim iubiţi de Dumnezeu? Un pumn de tină mişcătoare, O picătură într-o mare… Suntem în lume călători Pornim la drum cu primii zori Şi alergăm, şi ne zdrobim Să strângem mult…să făptuim.. Şi parcă am uitat deodată C-avem în ceruri, sus, un Tată Ce ne veghează…cum e scris El ne dă pâinea ca prin vis! De-aceea tu, şi el şi eu Să-I mulţumim Lui Dumnezeu Că ne-a dat pace, sănătate Biruitori să fim în toate! Ne-a dat puterea de-a munci Şi-nţelepciunea de-a iubi… Să-I mulţumim că-I suntem fii, Că ne-a dat dor de veşnicii Şi-n orice clipă cât de grea Ne poartă El în palma Sa! Cine eşti tu…cine sunt eu Să fim iubiţi de Dumnezeu? Suntem un abur…pumn de lut Dar ne-a iubit atât de mult! Vulcan-25-05-2014    Maria Luca

Te cheamă dorul meu…


Te cheamă dorul meu în ceasul înserării Când, obosit de cale m-aplec îngenunchiat Să-Ţi mulţumesc Isuse că-n ziua ce s-a scurs M-ai ocrotit prin Haru-Ţi şi drumul mi-ai vegheat! În sfântă părtăşie aştept a Ta prezenţă Să-mi cercetezi fiinţa lipsită de puteri… Cu-atâta dor Te-aştept iar inima-mi suspină Căci Tu eşti Doamnul păcii şi sfintei mângâieri! Şi când cobori…o, Tată, prin Duhul Tău cel Sfânt Şi îmi alini durerea şi-mi spui că mă iubeşti Întreg pământul cântă şi inima-mi tresaltă Iar ruga prinde aripi spre zările cereşti… E ceasul înserării şi noaptea-ncet se lasă… Din veşnicii străbate un Glas Dumnezeiesc: “Eşti fiul Meu iubit…Ţi-am auzit chemarea Şi am venit la tine căci veşnic te iubesc!” Vulcan-24-05-2014       Maria Luca