Mesaj de mulțumire


Când am început lucrarea de construcţie a noului locaş de închinare, primul pas al punerii în practică a acestui vis a fost…rugăciunea. Acest lucru nu va surprinde pe niciun credincios, dar am vrea să fie un îndemn pentru sceptici. Am încredinţat întreaga lucrare în mâna Domnului, şi dacă mai există îndoieli în privinţa credincioşiei lui…

Principii ale unei rugăciuni ascultate


De multe ori, împinşi parcă de împrejurări, ajungem să ne formăm o imagine a rugăciunii ca pe un job, sau un sport pe care îl putem practica atunci când e nevoie. Uitându-mă în viaţa proprie, am constatat că biruinţa în faţa vrăjmasului constă în cea mai puternică armă din univers şi anume, rugăciunea. Ȋn faţa…

MESAJUL ADMIN.BLOGULUI:


 SĂ FIŢI FERICIŢI ,DE CRĂCIUN!   A FI FERICIT ÎNSEAMNĂ:  ÎMPĂCAT CU DUMNEZEU,ÎMPĂCAT CU OAMENII ŞI ÎMPACAT CU TINE ÎNSUŢI DE MARELE PRAZNIC AL BUCURIEI CERULUI ŞI PĂMÂNTULUI,NAŞTEREA MÂNTUITORULUI, VĂ DORIM CA ÎMPODOBIREA BRADULUI ŞI ÎMPODOBIREA SUFLETULUI SĂ AJUNGĂ PE ACELAŞI PLAN AL STRĂDUINŢELOR ŞI AL ÎMPLINIRILOR. SĂ VĂ ÎNCONJOARE TOT CE-I BUN ŞI DE…

Mesaj :Rugăciune pt.România


Cu tot respectul şi stima pentru toţi vizitatorii blogului,am dorinţa ca împreună să „fructificăm” aceste zile printr-o rugăciune de mijlocire pt.:Naţiunea română,pt.poporul român ,care deşi se auto-declară popor creştin,are însă multă nevoie de Dumnezeu. De ce să ne rugăm?…-pt.ca bucuria noastră să fie deplină Ioan 16:24                  …

Mesajul zilei:


După cum spune Ioan 4:23, e timpul ca noi, închinătorii lui Dumnezeu, să Îi dăm tot ce avem. Pentru că atunci când El este înălţat, tot din jurul meu să devină nesemnificativ. De multe ori, noi ne blocăm singuri intrarea în locul secret al închinării cu Dumnezeu. Doar abandonează tradiţia şi căile presupuse´ ale Laudei…

Mesajul zilei:


Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:15-16

Mesajul zilei:


 „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cuhainele mântuirii, M-aacoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă,împodobită cu sculele ei Isaia 61:10

Mesajul zilei:


Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. Ps.126;5

Mesajul din 13.06.2012


11 Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.12 Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni. 1Tesalonic. 4:11-12

Mesajul din 12.06.2012


11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul delucruri releşi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, careau fost înainte de voi. Matei 5:11-12

Mesajul din 10.06.2012


14 Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 1 Ioan 5:14-15

Mesajul din 07.06.2012


3 Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri,trăind înrăutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru…

Mesajul din 04.06.2012


17 ,,În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa visuri! 18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci. 19 Voi…

Mesajul din 03.06.2012


1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 4 Şi toţi s-au umplut de Duh…

Mesajul din 31.05.2012


25 Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;26 căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. Proverbe 3:25-26

Mesajul din 30.05.2012


12Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar FaţaDomnului este împotriva celor ce fac răul.” 13 Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14 Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nici o teamă de ei, şi nu vă…

Mesajul din 19.05.2012


3 Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri,trăind înrăutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni,5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru…

Mesajul din 18.05.2012


11 Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnulnostru.12 Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Romani 6:11-12