Când ai Prieten pe Isus!


O, ce sfântă bucurie Să ai Prieten pe Isus Să îţi lumineze calea Soarele fără apus… Cât de minunat e Domnul Când priveşte cu-ndurare Peste omul păcătos Şi îi dă eliberare… Sărbătoare-i orice zi Când Isus e lângă tine Vei învinge orice teamă Şi nu îţi va lipsi vre-un bine… Când ai Prieten pe Isus Viaţa-i sărbătoare sfântă Căci îţi luminează calea Harul ce binecuvântă! Vulcan-07-04-2016       Maria Luca

Se-nvârte roata…


Se-nvârte roata…timpul trece Şi omu-i trecător şi el… Va trece-această primăvară Şi alte vor veni la fel… Se-nvârte roata…încă-o zi Ni-e dată-n dar de Dumnezeu… O zi de pace şi iubire S-o preţuim…şi tu şi eu! E omul simplu călător Cu doruri, lacrimi, bucurii O frunză ce-i purtată-n vânt Pe drumul către veşnicii! Vulcan-06-04-2016     Maria Luca

Privesc la tine, prieten drag…


Privesc la tine, prieten drag Şi-mi pari tot trist şi-nsingurat… Ţi-s ochii-ades înlăcrimaţi Şi să zâmbeşti parcă-ai uitat! Povara ce o porţi în suflet Te-apasă greu…te oboseşte Şi nu mai vezi că râde cerul, Că primăvara înfloreşte… Privesc la tine, prieten drag Şi inima în piept îmi plânge Căci ţi-am vorbit de-tâtea ori Dar nici o vorbă nu te-ajunge… Ţi-am spus că viaţa e frumoasă Că e un dar…s-o preţuieşti… Ţi-am spus că trebuie să-nveţi Să ierţi…să speri şi să iubeşti… Azi mâna îţi întind cu drag Primeşte-o…ţine-n ea o floare… Deschide-ţi inima şi crede Că viaţa e o sărbătoare! Vulcan-04-04-2016      Maria Luca

Voi lăuda pe Domnu-n univers!


Eu ştiu…voi deveni cândva ţărână Şi clipe pentru mine n-or mai fi Iar timpul îmi va fi prieten bun Căci voi fi stea ascunsă-n veşnicii… Făptura mea nevolnică şi slabă Va fi nimic, amestecată-n lut… Doar sufletul îmi va rămâne veşnic Din tot ce-aici odată am avut… Şi, poate generaţii viitoare Întâmplător vor reciti un vers Ce-am scris acum…iar eu, ce fericire… Voi lăuda pe Domnu-n univers! Vulcan-28-03-2016    Maria Luca

Voi lăuda pe Domnu-n univers!


Eu ştiu…voi deveni cândva ţărână Şi clipe pentru mine n-or mai fi Iar timpul îmi va fi prieten bun Căci voi fi stea ascunsă-n veşnicii… Făptura mea nevolnică şi slabă Va fi nimic, amestecată-n lut… Doar sufletul îmi va rămâne veşnic Din tot ce-aici odată am avut… Şi, poate generaţii viitoare Întâmplător vor reciti un vers Ce-am scris acum…iar eu, ce fericire… Voi lăuda pe Domnu-n univers! Vulcan-28-03-2016     Maria Luca

Tu crede în al Meu Cuvânt!


Tu crede în al Meu Cuvânt Chiar dacă sufletul ţi-e frânt… Tu crede în Iubirea Mea Căci Ea ţi-e Far în noaptea grea Cât fi-vei pe pământ! Tu crede…căci ţi-am spus odată Că îţi voi fi de-a pururi Tată… Voi fi cu tine în furtună De-i vreme rea sau vreme bună N-am să te las vreodată! Tu crede…sângele vărsat Din moarte te-a răscumpărat Şi-al tău veşmânt a fost albit Când la Golgota am murit Ca tu să fii salvat! Tu crede…vremea-i pe sfârşit Şi iată…timpul a venit… Voi coborî din cer de sus Să iau acasă cum am spus Pe cei ce M-au iubit! Vulcan-27-03-2016      Maria Luca

Protest la Petroșani


Iubiți creștini, la poale de Parâng Ne-am adunat din solidaritate, Plângând alături de acei ce plâng, Dar și făcând apel pentru dreptate. Căci vin cutremure de undeva Lovind familia la temelie, Dar pentru noi e sacră, și-i ceva Ce Dumnezeu a hotărât să fie. Și-n dragoste, femeie și bărbat Să dăinuiască-n timp, când pe tulpină…

Îmi eşti mereu alături!


Isuse Tu eşti gata S-asculţi a mea durere Iar când sunt trist şi singur Îmi dai prin Duh putere… Din cerul slavei Tale Tu mă veghezi cu drag Şi-mi numeri cu iubire Al anilor şireag… Şi plângi cu mine Doamne Când sufletul îmi plânge Şi mă alinţi în taină Când dorul mă ajunge… Când vine înserarea Te chem în părtăşie Şi-mi dăruieşti Părinte O sfântă bucurie… Mă-nveţi ce e iubirea Şi-mi dai din apa vieţii… Picioru-mi pui pe Stâncă În zorii dimineţii… De-ar fi să trec prin ape Prin văi adânci, pe munţi Îmi eşti mereu alături Şi ruga îmi asculţi! Vulcan-25-03-2016     Maria Luca

Primăvara ca o stare


Înfipt în anotimp până-n plăsele Mă împrimăvărez în verde viu, Şi-nseninat de cerul azuriu Sorb seve noi, dorind să scriu cu ele. Mă năpădesc cuvintele nescrise Când primăverii îi plătesc tribut, Căci frumuseţea nu-i doar atribut Ci viaţă nouă afluind prin vise. Şi văd, înfăşurat în foi de viaţă, Că primăvara nu-i doar anotimp, Este…

Mă cheamă veşnicia


Mă cheamă veşnicia…străjerul strigă-n noapte… În jurul meu prind viaţă oceanele de şoapte… Cuvântul se-ntrupează în cântul de mărire Şi inima în piept tresaltă de iubire… Te chem Părinte Sfânt…e ceas de cercetare Când duhul prinde aripi căutând învioarare… Te chem în părtăşie…de este cu putinţă Să mai atingi Părinte plăpânda mea fiinţă… Mi-e dor…mi-e dor de Tine…de vocea Ta mi-e dor În dragostea dintâi să simt că mă-nfăşor… Să Te privesc în ochii ce izvorăsc iubirea Şi-alungă întristarea, durerea, amăgirea… Mă cheamă veşnicia…străjerul strigă-n noapte În jurul meu prind viaţă mulţimile de şoapte Dar glasul Tău Isuse mai mult ca niciodată Mă cheamă iar la pieptul Acelui ce mi-e Tată! Vulcan-18-03-2016      Maria Luca

Mă cheamă veşnicia


Mă cheamă veşnicia…străjerul strigă-n noapte… În jurul meu prind viaţă oceanele de şoapte… Cuvântul se-ntrupează în cântul de mărire Şi inima în piept tresaltă de iubire… Te chem Părinte Sfânt…e ceas de cercetare Când duhul prinde aripi căutând învioarare… Te chem în părtăşie…de este cu putinţă Să mai atingi Părinte plăpânda mea fiinţă… Mi-e dor…mi-e dor de Tine…de vocea Ta mi-e dor În dragostea dintâi să simt că mă-nfăşor… Să Te privesc în ochii ce izvorăsc iubirea Şi-alungă întristarea, durerea, amăgirea… Mă cheamă veşnicia…străjerul strigă-n noapte În jurul meu prind viaţă mulţimile de şoapte Dar glasul Tău Isuse mai mult ca niciodată Mă cheamă iar la pieptul Acelui ce mi-e Tată! Vulcan-18-03-2016     Maria Luca

Veniţi… acum e timpul!


Veniţi… acum e timpul să construim o lume În care să domnească iubirea pe pământ… E timpul să-nţelegem că viaţa-i trecătoare Şi omul e ca frunza rătăcitoare-n vânt… Acum putem aduce în suflet bucurie Cu-o vorbă ce alină, cu-o floare, cu-n surâs… Putem prin gestul nostru să ştergem întristarea Şi lacrima pe-obrazul ce-nsingurat a plâns… Veniţi… acum e timpul să ne-ndreptăm privirea Spre cerul veşniciei… spre Cel ce ne-a iubit… E timpul să-nţelegem că Dumnezeu ni-e Tată Şi Numele-I e sfânt… în veci de veci slăvit… Acum avem puterea uniţi într-o simţire Să ridicăm Iubirea la rangul de regină… Veniţi… acum e timpul să construim o lume Mai bună pentru cei ce-n urmă or să vină! Vulcan-17-03-2016     Maria Luca

Pace sfântă


„Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus”(Filipeni 4:7) Când mersul mi-e doar un târâș pe cuie, Durerii deschizându-i văgăuna, Mă-ntreb dacă trăirea și furtuna Nu merg la braț pe-aceeași cărăruie, Îngemănate pentru totdeauna. Resimt cu lacrimi chiar și-o adiere Căci am în suflet geamurile sparte,…

Cât de minunat…


Cât de minunat Părinte Mă întâmpini zi de zi Îmi aduci în viaţă soare Şi în suflet bucurii… Îmi zâmbeşti ascuns în floare, În lumini de curcubeu… Îmi vorbeşte cu iubire Glasul Tău de Dumnezeu… Cât de minunat Părinte Zorii noi îmi dăruieşti Şi-mi arăţi prin tot şi toate Că mă ierţi şi mă iubeşti! Vulcan-15-03-2016     Maria Luca

Mi-e dor de dragostea dintâi!


Mi-e dor…mi-aşa de dor de cântec De dragoste, surâs şi vis… Mi-e dor să văd în zare soare Şi sufletul să-l am deschis… Mi-e dor de zilele senine, De dragostea dintâi mi-e dor… Să simt căldura primăverii În verdele-i să mă-nfăşor… Mi-e dor…mi-e dor de pacea sfântă Ce-o poate da doar Dumnezeu… Mi-e dor să-I simt din nou prezenţa Să mă aline glasul Său! Vulcan-14-03-2016     Maria Luca

De-ar fi să trec prin încercare…


De-ar fi să trec prin încercare Eu ştiu că Tu eşti lângă mine… Mă vei purta pe braţul Tău Şi nu îmi va lipsi vre-un bine… De-ar fi prin valea de suspine Să rătăcească pasul meu Lumina Ta mă va conduce Pe calea către cerul Tău… De-ar fi pe stânca colţuroasă Să sângereze talpa mea…

Maria Luca

Aşa de dor mi-era de Tine…


  Aşa de dor mi-era de Tine Un dor ce nu-l înţelegeam Când nopţile în ceas târziu Priveam spre stele şi plângeam… Mi-era aşa de dor de Tine Când, dimineţile în zori Îmi trimiteai o rază caldă Şi-n inimă adânci fiori… Mi-era aşa de dor de Tine Deşi eu nu Te cunoşteam Dar sufletul ades tânjea Şi suspina… căci Te iubeam… Dar într-o zi… ce minunat Mi-ai şters şi lacrimi, şi suspine, Şi-acum Îţi cânt Iubitul meu: Mi-e dor… mi-aşa de dor de Tine! Vulcan-28-02-2016    Maria Luca

Azi glasul către Tine îmi înalţ!


Azi glasul către Tine îmi înalţ Şi-ai mei genunchi se pleacă-n rugăciune Nu pentru-a-Ţi cere Doamne bogăţii Ci dorul inimii voiesc a-Ţi spune… Cu reverenţă vin la poala crucii Să-Ţi mulţumesc Părinte încă-o dată Că m-ai iubit pe mine, păcătosul Şi m-ai vegheat cu dragoste de Tată… Îţi mulţumesc că am pe masă pâine Şi prunci cuminţi ce viaţa-mi luminează… Îţi mulţumesc pentru Cuvântul viu Şi Duhul Sfânt ce iar mă cercetează… Dar mult mai mult Îţi mulţumesc Părinte Pentru iubirea fără-asemănare Şi pentru Fiul Tău jertfit pe cruce Să-mi dea credinţă, pace şi iertare… Azi către Tine glasul îmi înalţ Şi mă aplec şoptirea să-Ţi ascult… Îndură-Te de mine, Tatăl meu Căci Te iubesc Isuse-aşa de mult! Vulcan-25-02-2016      Maria Luca

Există un hotar…


Există un hotar Între noapte şi zi… Între viaţă şi moarte Între-a fi şi-a nu fi… Un hotar defineşte Ce-i surâs sau oftat… Ce-i iubire sau ură, Ce mai ştim…ce-am uitat… Există un hotar Între cer şi pământ, Între zbor şi cădere, Între hulă şi cânt… Un hotar defineşte Cine suntem…ce-am fost Dar în noi stă puterea Să dăm vieţii un rost! Vulcan-23-02-2016    Maria Luca

Rămâi un bun creştin!


Da…vor fi mulţi ce vor căuta Să râdă de credinţa ta… Cu vorbe grele vor răni Iar tu ades vei suferi Căci nu uita…pe acest drum Pe care ai pornit acum Vor fi şi spini pe lângă flori Vor fi suspine şi fiori Dar Dumnezeu va fi cu tine În fericire şi suspine… Pe braţul Lui te va lua Prin valuri El te va purta… Deci tu rămâi un bun creştin Chiar dacă vremuri grele vin Rămâi în Harul Lui Isus Şi fii de lume mai presus! Vulcan-22-02-2016     Maria Luca

Featured Image -- 32664

Mă doare Europa


Originally posted on La moara lui Felix:
Când văd mușcând rafale nemiloase Din flamura albastră câte-o stea, Mă doare Europa până-n oase Căci sunt al ei , cum și ea e a mea. Prezentul doare, gata să abdice, Mustind cangrene pentru viitor, Trecutul, însă, astăzi cicatrice, Era tratat ușor, mult mai ușor. Și-a tors pe…

Rămâi un bun creştin!


Da…vor fi mulţi ce vor căuta Să râdă de credinţa ta… Cu vorbe grele vor răni Iar tu ades vei suferi Căci nu uita…pe acest drum Pe care ai pornit acum Vor fi şi spini pe lângă flori Vor fi suspine şi fiori Dar Dumnezeu va fi cu tine În fericire şi suspine… Pe braţul Lui te va lua Prin valuri El te va purta… Deci tu rămâi un bun creştin Chiar dacă vremuri grele vin Rămâi în Harul Lui Isus Şi fii de lume mai presus! Vulcan-22-02-2016

Azi e ziua potrivită!


Azi e ziua potrivită Pentru tine, prieten drag Să te-opreşti din alergare Să priveşti senin spre soare Căci e primăvara-n prag… Oare încă n-ai simţit Blânda-i…dulcea mângâiere Ca o tainică chemare Ce aduce-nviorare Şi te umple de putere? Azi e ziua potrivită Să descoperi fericirea… Nu auzi cum Cineva Bate la inima ta? Nu ştii tu că e Iubirea? Vulcan-20-02-2016    Maria Luca

Cu ce-aş putea să Te compar, Isuse?


Cu ce-aş putea să Te compar Isuse Şi-a Ta iubire cum să o descriu Când eşti ascuns în fiecare floare Şi-n inimă Te simt… un clocot viu… Cum aş putea în ochi să Te privesc Din ei să sorb nectarul fericirii Când Tu eşti peste tot, omniprezent, Şi ne îmbraci cu straiele iubirii… Şi unde oare aş putea găsi Cuvinte să Îţi laud măreţia… Să-Ţi spun că Te iubesc… că Tu eşti totul Şi mi-ai adus în suflet bucuria! Cu ce-aş putea să Te compar Isuse Când Tu eşti peste tot, omniprezent Şi îmi vorbeşti prin visele de noapte Şi din înalt mă cercetezi… atent… Mă-nchin cu reverenţă… cu iubire La crucea Ta, iubit Mântuitor Şi mâinile-mi înalţ spre veşnicie Şi Te iubesc Isus… şi Te ador! Vulcan-18-02-2016    Maria Luca

Isus vorbeşte azi!


Isus vorbeşte azi prin Duhul Privind spre-al Său popor: „De ce rămâi în nepăsare Nu ţi-am fost Eu, Păstor? N-am fost cu tine prin furtună Poporul Meu iubit? Când Mă strigai din valea morţii Eu oare n-am venit? De ce iubirea ce odată Ardea ca o făclie Abia mai pâlpâie acum În inima pustie? De ce rămâi în nepăsare Iubitul Meu popor Oare-ai uitat că Eu ţi-am fost Şi Sprijin şi-Ajutor? Când arşiţa era prea mare Ţi-am fost pe drum, Umbrar Şi ţi-am dat apă din izvoare Şi dragostea în dar! Te-am învăţat să fii mai bun, În pace să trăieşti Şi-nţelepciune Eu ţi-am dat Să ierţi şi să iubeşti! Dar mai presus de toate-acestea În sânge te-am spălat Când la Golgota, sus pe cruce Am fost crucificat! De ce mai stai în nepăsare? Nu-Mi înţelegi iubirea Ce-ţi poartă sufletul spre stele Şi-ţi dă neprihănirea? Trezeşte-te poporul Meu Căci zorii se ivesc Şi voi veni să iau acasă Pe cei ce Mă iubesc!” Vulcan-14-02-2016     Maria Luca

Fii ferice!


Când simţi ades în piept cum inima îţi plânge Şi lacrimi curg şiroaie pe-obrazul ostenit Ridică-a ta privire spre cerul veşniciei Şi-ai să-nţelegi că eşti de Dumnezeu iubit! Ai să-nţelegi că El îţi e mereu alături E Stâncă în furtună şi-n noapte ţi-e Lumină Că te-a săpat în palme şi ţi-a spălat păcatul Să ai aici o viaţă de bucurie plină! Atunci când trupul tău se-ndoaie sub durere Şi ţi-e suspinul prieten şi plânsul bun amic Adu-ţi aminte frate că Dumnezeu e Medic Şi când întinde mâna durerea e…nimic! Deci bucură-te astăzi cât inima îţi bate Cât încă poţi în rugă cu Tatăl să vorbeşti… Înalţă osanale şi fii în lume sare Şi fii ferice soră că-n Domnul tu trăieşti!!! Vulcan-13-02-2016    Maria Luca

Fericire te-am găsit!


Fericire, fericire cât de mult te-am căutat Străbătut-am tot pământul când în lung şi când în lat Răscolit-am în palate unde luxul se desfată Dar nu te-am găsit acolo şi-am plecat îngândurată! M-am oprit apoi la mese pline de îmbelşugare Sigură că eşti acolo unde e îndestulare Dar oricât te-am căutat n-am putut să te găsesc Căci acolo era lege numai omul cel firesc! În căutarea ta păşit-am într-o lume de plăceri Poleită-n strălucire…fără lacrimi şi dureri Însă vai, când am crezut în sfârşit că te-am găsit Mi-am simţit sufletul gol, obosit şi pustiit! Cu povara de regrete am pornit din nou la drum Răscolind cu-nverşunare prin al vieţii mele scrum Şi-am găsit ascuns acolo un tăciune fumegând Dintr-o vreme când, în rugă, cerului vorbeam plângând… Şi-atunci te-am zărit o clipă, fericire minunată… Erai jarul din inimă, erai dragostea de Tată, Erai imnul de mărire înălţat spre veşnicii Erai dorul de-a cunoaşte… de-a ierta, şi de-a iubi! Azi pot spune tuturor… în sfârşit te-am întâlnit… După ani de căutări, fericire, te-am găsit! Eşti aici, în pieptul meu… dragoste şi bucurie… Eşti Lumina ce-mi arată drumul către veşnicie! Vulcan-12-02-2016    Maria Luca

Rugăciune pentru casa mea…


Doamne, Tatăl meu din ceruri Astăzi vin în Faţa ta Spre a-Ţi cere îndurare Pentru toţi din casa mea! Ştiu că în umblarea noastră Faţa iar Ţi-am întristat Când, atinşi de goana lumii Am cârtit şi n-am vegheat! Ştiu că poate prea puţin Te-am chemat în părtăşie… Că prea rar deschis-am Cartea Ce-I izvor de apă vie! Doamne, azi cu umilinţă Ţi-i aduc pe nume Tată… Mai priveşte către noi Ne atinge şi ne iartă… Te rog lasă peste noi Harul Tău prin Duhul Sfânt Şi ne dă putere tată În umblarea pe pământ! Pune-n piepturile noastre Inimi pline de iubire Să fim toţi altare vii Până la a Ta venire! Doamne, Tatăl meu din ceruri Astăzi vin în Faţa Ta Spre a-Ţi cere îndurare Pentru toţi din casa mea!!! Vulcan-02-03-2016     Maria Luca