Mai aproape de Tine…


Mai aproape de Tine cu fiece pas Cu râvnă parcurs pe drumul rămas… Mai aproape de Tine cu fiece gând, Cu fiece clipă ce-o trăiesc suspinând… Mai aproape de Tine prin rugă şi cânt Sorbind apa vieţii ascunsă-n Cuvânt… Mai aproape de Tine prin lacrimi şi dor, Prin Duhul ce aripi îmi dă pentru zbor… Mai aproape de Tine prin vorbe şi fapte, Prin fuga de umbre şi lucruri deşarte… Mai aproape când mâna duios se întinde Şi un suflet zdrobit la piept îl cuprinde… Mai aproape de Tine prin viaţă şi moarte, Prin timpul ce el…numai el ne desparte… Ziua trece grăbită…doar puţin a rămas Mai aproape de Tine…mai aproape cu-n pas! Vulcan-10-09-2015    Maria Luca

Fericirea cea mai mare


Ce fericire e mai mare Decât să ştiu că mă iubeşti… Să ştiu că drumul mi-l veghezi De sus din slăvile cereşti… Şi oare care bucurie Se-aseamănă cu-aceea-n care În ceas de sfântă părtăşie Te chem în rugă şi-adorare? O, Doamne…dorul după Tine Îmi naşte aripi pentru zbor Să mă înalţ mai sus de ceruri Cu îngeri mii să Te ador… Să-Ţi cânt osana şi mărire Doar Ţie, veşnic Împărat Căci din a morţii groapă rece M-ai ridicat şi m-ai salvat… Cu Tine viaţa e lumină Şi orice zi e sărbătoare Să fiu copilul Tău Isuse E fericirea cea mai mare! Vulcan-08-09-2015     Maria Luca

Eu ţi-am vorbit!


Eu ţi-am vorbit în multe feluri Când rătăceai ca frunza-n vânt Dar tu în goana ta nebună N-ai ascultat al Meu Cuvânt! Te-am ridicat cu braţ puternic Când, ostenit de–al vieţii drum Te străduiai să cauţi lumina Prin nori de amăgiri şi fum… Ţi-am fost aproape-n suferinţă Când trupul îţi gemea slăbit… Am pus balsam…ţi-am dat putere Şi te-am iubit…o, te-am iubit… Da…ţi-am vorbit în multe feluri Atunci şi astăzi şi mereu Îţi voi vorbi căci tu-Mi eşti fiu Iar Eu sunt veşnic Dumnezeu! Vulcan-28-08-2015    Maria Luca

Rugăciune


Doamne, Tatăl meu din ceruri Azi Te rog să iei aminte Glasul inimii s-asculţi Într-o rugă ce-i fierbinte… Nu-Ţi cer Doamne bogăţii Ce oricum se duc şi pier Ci o dragoste curată Să mă poarte către cer… Doamne, vreau prin ochii Tăi Să văd lumea minunată, A pământului splendoare, Să văd bolta înstelată… Vreau o, Tată prin iubirea-Ţi Să învăţ cum să iubesc Printre oameni reci şi singuri Eu în dragoste să cresc… Să-nţeleg ce mare-i harul Să-mi fii Scut şi Dumnezeu Iar în sfântă părtăşie Să-mi vorbeşti…doar Tu şi eu! Azi în faţa Ta, Părinte Aduc jertfa inimii… Doamne, ţine-mă pe cale Să ajung în veşnicii! Vulcan-06-09-2015    Maria Luca

Vremea-i scurtă…nu uita!


E-aşa de trist să mergi pe cale Străin şi fără Dumnetzeu Să n-ai un prieten să te-aline Când oboseşti şi e prea greu… Să nu poţi spune nimănui Ce doruri ai…ce griji te-apasă Şi-atunci când plângi să fii tot singur Căci cin’ te vede? Cui îi pasă? E-atât de trist ca viaţa ta Să n-aibă sens…să n-aibă ţel S-alergi mereu spre nicăieri Fără folos…fără de zel… Da…drumul tău fără Isus E-atât de trist şi e pustiu Când n-ai ca Prieten şi Cârmaci Pe Dumnezeul veşnic viu… E timpul azi să-L chemi să-Ţi fie Stăpân şi Domn în viaţa ta… Mai este timp…mai este har Dar vremea-i scurtă! Nu uita! Vulcan-03-09-2015    Maria Luca

Furtuna


  Un foşnet ce-agită pădurea Se sparge cu zgomot de stânci Şi vântul aleargă nebun Pe dealuri şi-n văile-adânci… Mulţimea de nori de pe cer Pitit-au a soarelui faţă Şi picuri de ploaie în ropot pornesc Formând bariere de ceaţă… Ce viu este totul…natura-n mişcare Se leagănă…tremură…ţipă Când limbi ca de foc lumină vremelnic Frângând a privirii aripă… Privesc către ceruri să caut un reper, O rază timidă de soare Cu mine s-o iau…în suflet s-o port Ca far în cumplita vîltoare… Dar cerul e negru şi-atunci mă cobor Cu gândul în inima mea… Acolo e Domnul…un Soare ce-I veşnic Prin grija şi dragostea Sa! Gioagiu-25-08-2015    Maria Luca

La aniversare


Şi dacă timpul ce s-a scurs A semănat în păr argint Iar ochii şi-au pierdut din farmec Şi pasul e mai obosit… Şi dacă azi în cartea vieţii O nouă filă-ncep a scrie E harul ce mi-a fost lăsat De Cel ce-I Domnu în veşnicie… Şi dacă timpul ce s-a scurs Adus-a toamna ruginie În piept rămâne tinereţea Cu-o inimă ce-i caldă, vie… Şi chiar de-n plete ghioceii Sclipesc sub raze de lumină Mi-e sufletul un cânt de slavă Ce dimineţile-nsenină… Şi dacă azi pe drumul vieţii Mai fac un pas e har divin Că încă pot zâmbi spre soare Şi cu iubire mă închin! Vulcan-23-08-2015    Maria Luca

Să Te găsesc o, Doamne…


Să Te găsesc o, Doamne În tot ce mă-nconjoară E darul fără preţ E sfânta mea comoară… Să Te ascult cum tainic Mă chemi şi îmi vorbeşti Prin foşnetul de cetini Când vântul domoleşti… Prin susur de izvoare Şi cânt de ciocârlie Te-aud şi parcă-atunci Simt că-mi vorbeşti doar mie… Îmi spui prin tot ce văd Şi-ascult în jurul meu Că încă mă iubeşti, Că Tu eşti Dumnezeu… Cum aş putea o, Tată Să-Ţi mulţumesc cândva De-atâta frumuseţe Ce văd în preajma mea… M-aplec cu reverenţă Şi recunosc Părinte Că Tu eşti Domnul Slavei Şi-Ţi mulţumesc fierbinte! Vulcan-18-08-2015   Maria Luca

Cântaţi!


Cântaţi…e timp de pace, de cercetare sfântă Când cerul şi pământul îşi ţese simfonia… Când duhul prinde aripi…spre înălţimi se-avântă Să-şi strige către ceruri eternă bucuria… Cântaţi…e timp de har…e timp de îndurare Când Dumnezeu ridică în câmpuri lucrătorii… Când holdele sunt coapte râzând cu bobu-n soare Predestinând din faşă măreţele victorii… Cântaţi…e Domnul Slavei Eternul Dumnezeu Ce încă ne iubeşte…ce ne binecuvântă… A Lui e toată slava şi-aşa va fi mereu… Cântaţi…e timp de pace…de cercetare sfântă! Vulcan-26-08-2015   Maria Luca

Mi-ai dat harul să trăiesc!


Mi-ai dat Doamne glas să-Ţi cânt Să Te laud ne-ncetat Căci în marea-Ţi îndurare M-ai iubit şi m-ai salvat! Mi-ai dat ochi să pot privi Minunea ce mă-nconjoară Şi mă-ntâmpină în zori Mă alintă…mă-nfioară… Doamne, mi-ai dat mîini curate Să le-nalţ cu dor spre cer Să-mi câştig pâinea cu ele Şi ofrande să-Ţi ofer… Dar mai mult de tot şi toate Mi-ai dat harul să trăiesc Şi o inimă fierbinte Ca să iert şi să iubesc! Vulcan-25-08-2015     Maria Luca

Creştinul şi crucea


Pe drumul cu spini ce-n tălpi îl străpung Venea un creştin cu anii-n amurg… Purta grea pe umeri o cruce ce-apasă Ar vrea să alerge dar crucea nu-l lasă… Şi vede în urmă cum vin alergând Mulţime de oameni râzând şi cântând Ei poartă o cruce micuţă, uşoară Şi pasul li-e sprinten…ei vin parcă zboară… Se-opreşte creştinul…se-aşează oftând… Priveşte la cruce din greu suspinând… E grea…e prea grea iar puterea îl lasă Şi drumul e lung să ajungă „acasă”… Plecat pe genunchi, tremurând şi stingher Ridică cu teamă privirea spre cer: „O, Tatăl meu scump…priveşte spre mine E crucea prea grea iar s-o tai mi-e ruşine! Întinde-Ţi o mână…povara-mi ridică Să fiu iarăşi liber…în duh fără frică Şi pune putere în trupul slăbit, Dă-mi aripi să zbor spre albastrul zenit S-ajung înaintea-Ţi iar crucea să-mi fie Întreagă pe drumul ce duce-n vecie!” Din slava cerească Isus îl ascultă Şi plânge cu el durerea lui multă… Priveşte la ochii curaţi şi senini, La talpa străpunsă, rănită de spini, Priveşte cărbunii ce ard pe altar La viaţa de jertfă, de rugă şi-amar, La crucea cea grea ce-amarnic apasă Şi-l cheamă duios…cu iubire…”acasă”! Vulcan-25-08-2015    Maria Luca

Doamne, ştiu că ai puterea…


Doamne, ştiu că ai puterea Din stâncă să naşti izvoare, Firea omului să schimbi Şi să stingi furtuna-n mare… Ştiu că Braţul Tău puternic Poate ridica din tină Şi în nopţile de umbre Tu dai pace şi odihnă… Doamne, ştiu că Vocea Ta Scoală morţii din morminte, Că al Tău Cuvânt e viu Plin de idealuri sfinte… Ştiu că doar privind la ceruri Voi găsi în viaţă rost, Că în Tine…doar în Tine Este sprijin şi-adăpost… Ştiu că de voi trece iarăşi Prin necazuri şi suspine Mâna Ta mă va conduce… Doamne, ştiu că eşti cu mine!!! Vulcan-01-08-2015    Maria Luca

O, ce sfântă bucurie…


O, ce sfântă bucurie să fii prieten cu Isus Să te însoţească-n viaţă dragostea-I de nepătruns… Ne-ncetat să-ţi fie-alături bun Cârmaci în barca vieţii Să te scoată din furtună către zorii dimineţii! O, ce har…ce har divin să te simţi copilul Său Să-nţelegi că-n orice clipă te veghează Dumnezeu Şi să ai credinţa vie că-ntr-o zi vei fi cu El În căsuţa pregătită de Isus Emanuel! O, ce pace nesfârşită…câtă dragoste…cât dor Te cuprinde când în rugă vii la Cel ce-I Salvator Şi prin Duhul Sfânt îţi dă mângâiere de nespus O, ce sfântă bucurie să fii prieten cu Isus!!! Vulcan-24-07-2015     Maria Luca

Mai întinde Doamne mâna..


Mai întinde Doamne mâna spre al Tău popor iubit Căci sunt vremurile tulburi şi pe drum am rătăcit… Dragostea ce altădată ne lega cu lanţuri sfinte S-a răcit abandonată şi ni-e dor de ea Părinte… Ni-e aşa de dor de vremea când în rugă Te chemam Şi în părtăşie sfântă vocea-Ţi dulce ascultam Dar atâtea-ngrijorări ne-au îngenunchiat… ne-au frânt Şi-am pierdut Izvorul care se află-n al Tău Cuvânt! Călători suntem în lume… pe pământ suntem străini Ne lovesc mulţimi de valuri… ne rănesc pe cale spini Şi ne războim cu firea… cu ispite ne luptăm Când furtuna e prea mare din necazuri Te chemăm… Ocroteşte-ne Părinte… lasă har şi îndurare Peste-ntreg poporul Tău… peste mic şi peste mare… Mai întinde Doamne mâna…Te strigăm din nou să vii Să ne porţi pe drumul care ne va duce-n veşnicii! Vulcan-23-07-2015    Maria Luca

Ai fost cu mine…


Ai fost cu mine, Domnul meu, Pe marea vieţii agitată… M-ai ridicat cu mâna Ta Mi-ai fost Cârmaci… mi-ai fost şi Tată… Ai fost cu mine-atunci, acolo, Când şchiopătam pe calea grea M-ai sprijinit cu braţul Tău Şi far mi-a fost Lumina Ta… Ai fost cu mine când durerea Muşca din trupul vlăguit Şi Te-ai atins de mine, Doamne Şi forţe noi mi-ai dăruit! Mi-ai fost alături când, ferice Săltam de bucurie sfântă… Te-ai relevat în orice floare, În tot ce ochiul îmi încântă… Ai fost şi eşti mereu cu mine Bun Prieten, Tată şi Păstor… Cu Tine, doar cu Tine, Doamne, Privesc senin spre viitor! Vulcan-20-07-2015    Maria Luca

Mai întinde Doamne mâna…


Mai întinde Doamne mâna spre al Tău popor iubit Căci sunt vremurile tulburi şi pe drum am rătăcit… Dragostea ce altădată ne lega cu lanţuri sfinte S-a răcit abandonată şi ni-e dor de ea Părinte… Ni-e aşa de dor de vremea când în rugă Te chemam Şi în părtăşie sfântă vocea-Ţi dulce ascultam Dar atâtea-ngrijorări ne-au îngenunchiat… ne-au frânt Şi-am pierdut Izvorul care se află-n al Tău Cuvânt! Călători suntem în lume… pe pământ suntem străini Ne lovesc mulţimi de valuri… ne rănesc pe cale spini Şi ne războim cu firea… cu ispite ne luptăm Când furtuna e prea mare din necazuri Te chemăm… Ocroteşte-ne Părinte… lasă har şi îndurare Peste-ntreg poporul Tău… peste mic şi peste mare… Mai întinde Doamne mâna…Te strigăm din nou să vii Să ne porţi pe drumul care ne va duce-n veşnicii! Vulcan-23-07-2015    Maria Luca

De-ar fi toţi înţelepţii lumii…


De-ar fi toţi înţelepţii lumii Să definească dragostea Eu tot n-aş înţelege-o Doamne De n-aş simţi iubirea Ta… Şi n-aş putea pricepe eu Cu mintea-mi slabă, muritoare Cât de măreţ e Harul Tău Şi îndurarea-Ţi cât de mare De nu mi-ai fi lăsat Cuvântul Să îmi vorbească zi de zi Şi paşii să-mi călăuzească Pe drumul către veşnicii… De-ar fi toţi înţelepţii lumii Să caute taina nemuririi Eu ştiu…ea se găseşte-acolo Ascunsă-n lacrima iubirii! Vulcan-10-07-2015    Maria Luca

Te rog să-mi dai înţelepciune!


Şi dacă pe altar cărbunii Abia mai fumegă acum Când valuri multe mă izbesc Şi încercări mă copleşesc Şi-adesea cad pe-al vieţii drum… Te rog Părinte-al îndurării Priveşte către robul Tău… Atinge-Te de-a mea fiinţă Şi dă-mi de este cu putinţă Puteri când drumul este greu… Şi dacă vor veni ispite Să mă abată de pe cale Pune în mine un duh nou În Tine să mă-ncred mereu, Să stau la poala crucii Tale… Te rog să-mi dai înţelepciune Doar voia Ta s-o împlinesc… Să fiu lumină pe pământ Să duc în lume-al Tău Cuvânt Să-nvăţ să iert şi să iubesc! Vulcan-08-07-2015    Maria Luca

Când simt dorul după Tine…


Când simt dorul după Tine Răscolind a mea fiinţă Mă aplec în rugăciune Şi Te chem…Te chem pe nume Să laşi har şi biruinţă… Şi în sfânta părtăşie Te cobori prin Duhul Sfânt Pui în suflet bucurie Şi îmi dai nădejdea vie Prin iubire şi Cuvânt… O, ce clipe de-ndurare Să Te simt Părinte bun Să-nţeleg ce taină mare Este-n jertfa de salvare Şi apoi lumii să spun… O, ce dragoste…cât bine Mă alină-n suferinţă De e soare sau suspine Când simt dorul după Tine Răscolind a mea fiinţă! Vulcan-23-06-2015   Maria Luca

Doamne, Tu le ştii pe toate!


Doamne, Tu le ştii pe toate Ştii adâncul nepătruns, Orice vorbă ce-o rostesc Şi ce vreau să ţin ascuns… Ştii în zori când mă trezesc Şi când nopţile veghez… Doamne, Tu îmi vezi suspinul Când în lacrimi Te urmez… Eşti cu mine sus pe munţi Şi în văile adânci… Când cuptorul e încins Eşti cu mine şi atunci… Mă alinţi în ceasuri grele, Eşti cu mine-n bucurii… Tu eşti Farul ce-mi arată Drumul către veşnicii! Doamne, Tu le ştii pe toate Tu, puternic Dumnezeu Mă cunoşti ca nimeni altul Lângă mine eşti mereu! Vulcan-22-06-2015     Maria Luca

Vreau să ştiu…


Într-o zi pe drumul vieţii M-am oprit înfiorat Şi mi-am pus o întrebare… Oare-n lumea asta mare Unde-i tot ce am visat? Am privit la pumnii goi Şi la sufletul pustiu Şi-am căutat o mângâiere Să primesc prin ea putere Dar se pare…e târziu… Căci s-au dus cu-atâta grabă Anii tinereţii mele Când din vise-mi construiam Lumea mea şi mă vedeam Ajungând până la stele… M-am oprit pe drumul vieţii Şi-o-ntrebare m-a durut… Vreau răspunsul…vreau să ştiu Oare este prea târziu Să o iau de la-nceput? Vulcan-21-06-2015    Maria Luca

Mi-am pus condeiu-n slujba unui Rege!


Mi-am pus condeiu-n slujba unui Rege Ce-I mai presus de regi şi de popoare Şi caut cuvinte… le-mpletesc în rimă Să le aduc ca jertfă de-nchinare… În versul meu ţesut-am cu migală Credinţa şi speranţa… şi dragostea divină… Am strecurat un zâmbet, un alint Şi frumuseţea dintr-o zi senină… Mi-am pus condeiu-n slujba unui Rege Şi viaţa mea am închinat-o Lui Căci doar prin El găsit-am fericirea Şi mântuirea-n jertfa Mielului… De-aceea, zi de zi, în al meu vers, Voi preamări pe Domnul Dumnezeu… Voi spune tuturor ce dulce-i viaţa De când e Domnul, Dumnezeul meu!!! Vulcan-15-06-2015    Maria Luca

Vin şi eu să mulţumesc!


Mă-ntâmpină cu primii zori Atâta sfântă frumuseţe De parcă însuşi Dumnezeu De sus din cer îmi dă bineţe… Mă-mbrăţişează cu căldură Mulţimi de raze lucitoare Şi florile cu-al lor parfum Îmi fac din zi o sărbătoare… Atât de minunat e totul Cu păsărele ce în cor Îşi cântă imnul de mărire Spre Tatăl Sfânt…spre Creator… Cuprins de-adâncă reverie Mă-nchin şi eu să mulţumesc Pentru superba dimineaţă Ce mi-a dat harul să trăiesc… Să mulţumesc pentru iubire Şi pentru toată viaţa mea… Pentru speranţă, pentru pace Ce numai Tu mi le poţi da!!! Vulcan-10-06-2015    Maria Luca

Eu voi pleca…


Eu voi pleca spre zări îndepărtate Nu ştiu nici când… nici cum… dar voi pleca Căci ce am fost aici? Un călător Ce se îndreaptă către ţara sa! Da… voi pleca şi voi lăsa în urmă Tot ce cu trudă-aici am făptuit Şi voi lăsa şi lacrimi, şi suspine, Şi oameni, ce odată am iubit… Voi alerga pe căile celeste Înconjurat de oaste îngerească Spre Cel ce mă aşteaptă-n veşnicie Şi n-a-ncetat nicicând să mă iubescă… Eu voi pleca… dar nu vă întristaţi Căci mă aşteaptă-n ceruri Tatăl meu… Mi-a pregătit o casă minunată Şi îmi va da cununa… Dumnezeu! Voi vă păstraţi credinţa ne-ntinată Şi-atunci când timpul sigur va să vie Şi drumul vostru-aici se va sfârşi Ne-om întâlni cu toţi în veşnicie! Maria Luca

Eu n-am ştiut!


Eu n-am ştiut că viaţa mea Era doar goană după vânt Că toată munca şi-alergarea Nu mă vor duce-n cerul sfânt… Eu n-am ştiut că drumul meu Mă îndrepta către abis Că numele în cartea vieţii Din vina mea nu era scris… Eu n-am ştiut că tot ce-am strâns Cu-atâta trudă…zi de zi E o comoară ce se pierde Şi n-o voi duce-n veşnicii… Eu n-am ştiut de jertfa sfântă, De sângele atunci vărsat… Eu n-am ştiut că-a Lui putere M-ajută azi să fiu salvat… Dar într-o zi, o Voce dulce Duios pe nume m-a chemat Şi mi-a şoptit că Domnul slavei Prin sânge m-a răscumpărat… Şi-atunci, năframa de pe ochi S-a spulberat şi a căzut Şi toată viaţa mea mizeră Prin ochii minţii am văzut… Împins de-o forţă peste fire M-am aplecat îngenunchiat Şi am strigat plângând spre ceruri Să mulţumesc că sunt salvat… Azi sunt copil de Dumnezeu Şi-o viaţă nouă-am început Mergând pe calea către cer Eu ştiu acum ce n-am ştiut! Vulcan-08-06-2015    Maria Luca

O, ce fericită zi!


O ce fericită zi…o ce sfântă sărbătoare Este azi în viaţa mea…este azi în adunare… Îmbrăcată-n haine albe şi cu-o inimă fierbinte Toată viaţa mea Isuse Îţi aduc azi înainte… Ştiu că poate uneori Faţa Ta am întristat Când prin valul tinereţii de credinţă am uitat Şi-am trecut cu nepăsare peste lacrimi şi cuvinte Iar la vocea dinlăuntru prea puţin am luat aminte… Dar Te-ai îndurat de mine Tată sfânt şi mi-ai vorbit M-ai atins cu mâna Ta şi mi-ai spus că sunt iubit Mi-ai vorbit despre Golgota, despre sângele vărsat Ce mi-a dat şi mie harul să pot fi răscumpărat! M-ai chemat în oastea Ta luptător să fiu şi eu Să fiu sare şi lumină, să fiu fiu de Dumnezeu Şi mi-ai dat înţelepciunea să-nţeleg al Tău Cuvânt Ca pe-a veşniciei cale să alerg plin de avânt! Azi închei un legământ…azi mă-nchin în faţa Ta Căci iubirea şi iertarea numai Tu mi le poţi da Iau ca martori solul, marea şi albastrul nesfârşit Că Te voi sluji Isuse de acum pân’ la sfârşit! Vreau acestă zi să fie zi de-aducere aminte Peste ani să-mi fie steag prin îndemnurile-i sfinte… Vreau cu Tine, doar cu Tine în veşmântul îngeresc Să călătoresc în viaţă, să Te-ador să Te iubesc! Vulcan-07-06-2015    Maria Luca

Sonet feroviar


Să semănăm pe tot pământul gări, Căci vrea paralelismul să ne-absoarbă Și, molipsiți de indolență oarbă, Ne ignorăm, imuni la abordări. Macazurile risipite-n iarbă Vor da noi șanse de intersectări, De noi scântei, de tainice vibrări, Și dragostea putea-va iar să fiarbă. Ducem cu noi, absurd și violent, Pe linii paralele neiubirea, Cu egoismul ca ecartament, Dar, la macaz oprindu-ne privirea, Ne vom cunoaște într-un nou prezent Și vom cunoaște…și Dumnezeirea! Amin Vulcan, 24 iunie 2015    Simion Felix Marțian

O, ce fericită zi!


O ce fericită zi…o ce sfântă sărbătoare Este azi în viaţa mea…este azi în adunare… Îmbrăcată-n haine albe şi cu-o inimă fierbinte Toată viaţa mea Isuse Îţi aduc azi înainte… Ştiu că poate uneori Faţa Ta am întristat Când prin valul tinereţii de credinţă am uitat Şi-am trecut cu nepăsare peste lacrimi şi cuvinte Iar la vocea dinlăuntru prea puţin am luat aminte… Dar Te-ai îndurat de mine Tată sfânt şi mi-ai vorbit M-ai atins cu mâna Ta şi mi-ai spus că sunt iubit Mi-ai vorbit despre Golgota, despre sângele vărsat Ce mi-a dat şi mie harul să pot fi răscumpărat! M-ai chemat în oastea Ta luptător să fiu şi eu Să fiu sare şi lumină, să fiu fiu de Dumnezeu Şi mi-ai dat înţelepciunea să-nţeleg al Tău Cuvânt Ca pe-a veşniciei cale să alerg plin de avânt! Azi închei un legământ…azi mă-nchin în faţa Ta Căci iubirea şi iertarea numai Tu mi le poţi da Iau ca martori solul, marea şi albastrul nesfârşit Că Te voi sluji Isuse de acum pân’ la sfârşit! Vreau acestă zi să fie zi de-aducere aminte Peste ani să-mi fie steag prin îndemnurile-i sfinte… Vreau cu Tine, doar cu Tine în veşmântul îngeresc Să călătoresc în viaţă, să Te-ador să Te iubesc! Vulcan-07-06-2015    Maria Luca

Mai îngăduie-ne Doamne…


Mai îngăduie-ne Doamne…mai priveşte către noi… Mai întinde a Ta mână peste lumea de nevoi… Mulţi au obosit pe cale şi altarele-s pustii Şi e timpu-aşa de scurt până Doamne ai să vii! Ştim că Ţi-am greşit Părinte…faţa iar ţi-am întristat Prin a noastră neveghere…prin cârtire şi păcat… Alergăm din zorii zilei până seara-n ceas târziu Dar în inimă adesea e-ntuneric şi pustiu… Mai îngăduie-ne Doamne…ne mai iartă încă-o dată Ne atinge iar prin harul şi iubirea Ta de Tată Lasă peste lume vremuri de speranţă şi trezire Şi ridică-Ţi lucrătorii căci i-aproape a Ta venire! Ştim că Ţi-am greşit Părinte dar venim în faţa Ta În genunchi, cu umilinţă Te rugăm a ne ierta… Vrem de astăzi înainte drept pe cale să păşim Prin puterea de la Tine orice val să biruim! Vulcan-07-06-2015    Maria Luca

Solstițiu


Ca-ntr-un tangaj între sordid și cast Pe un ocean lipsit de echilibru, Ne redresăm doar folosind balast Și-având Cuvântul vieții drept calibru. Striviți vremelnic între „nu” și „da”, Într-un raport care mereu se schimbă, Lumina-n viață o putem doza Mutând cursorul ce pe ea se plimbă. Spre maxim noapte, sau spre maxim zi Mutăm cursorul  către un solstițiu, Și ce vom căuta vom și găsi Ca rezultat acestui exercițiu. Nimic nu poate fi eliminat, Căci doar prin zi și noapte curge timpul, Însă raportul poate fi schimbat Dacă ne-alegem bine anotimpul. Mergând spre „da”, spre „bine”, spre „corect” Și căutând trăirea în lumină, Intrăm pe-al slavei veșnice traiect, Spre ’Mpărăția care o să vină. Și straiul din contraste vii țesut Se va schimba, găsindu-și puritatea, Intrând într-un solstițiu absolut Cu ziua lungă cât…eternitatea! Amin Vulcan, 22 iunie 2015    Simion Felix Marțian