De ce întrebări mă frământă?


De ce pe pământ nu mai este Iubire şi pace şi dor? De ce lacrimi multe se-adună Şi aripi cad frânte în zbor? De ce timpul trece haotic Şi nu-l preţuim îndeajuns? De ce întrebări ne frământă Şi mintea tot caută răspuns? De ce plânge cerul cu lacrimi De stele, de nea şi de ploi? De ce ne simţim mai străini Mai reci, mai pustii şi mai goi? De ce primăvara nu vine Aşa cum venea mai demult În suflet sădind bucurie Şi flori peste-ntregul pământ? De ce Doamne plânge iubirea La uşi ce rămân zăvorâte Şi strigă în noapte durerea Iar doruri se-agită tăcute? De ce întrebări mă frământă? Ce pot eu schimba pe pământ? Prefă-mi Tu condeiul în armă Cu el doar iubirea să cânt! Vulcan-09-03-2015    Maria Luca

Mulţumesc că mi-ai dat viaţă!


De-aş putea Isuse scump faţă-n faţă să-Ţi vorbesc Doamne, câte ţi-aş mai spune despre omul meu firesc… Ţi-aş vorbi despre povara ce îmi pare mult prea grea, Despre plânsul şi durerea ce nu vor a înceta… Ţi-aş mai spune poate Tată că e pâinea prea puţină Că e vremea mult prea rece şi vreau vara ca să vină… Firea ar striga zburlită că e calea lungă, grea Şi mai este mult Isuse până la venirea Ta… Dar, slăvit să fii Tu, Tată că mi-ai dat un duh fierbinte Ce se-nalţă către Tine cu suspine negrăite Şi ai pus în pieptul meu un izvor de bucurie Şi mi-ai dat Cuvântul sfânt…sursa mea de apă vie… Mulţumesc că-n părtăşie Doamne, încă îmi vorbeşti Când îngenunchiat la cruce tind spre zările cereşti… Mulţumesc că astăzi sunt fiul Tău răscumpărat… Mulţumesc că mi-ai dat viaţă şi de moarte m-ai salvat! Vulca09-03-2015   Maria Luca

Rugăciune pentru familie


Doamne cât de mult aş vrea Ca prin rugăciunea mea Să aduci în cortul meu Pacea şi iubirea Ta! Mult aş vrea Părinte Sfânt Să transformi orice durere Într-un cânt de bucurie Prin credinţă şi putere Iar în inima rănită Doamne lasă alinare Printr-un gest, printr-un cuvânt Să aduci eliberare… Leagă-ne pe toţi în lanţul Cel mai trainic pe pământ Lanţul ce-i iubirea sfântă Izvorâtă din Cuvânt… Azi mă rog…mă rog fierbinte Ca prin rugăciunea mea Să laşi Tată peste noi Binecuvântarea Ta! Vulcan-05-03-2015    Maria Luca

Slăvit să fie Domnul!


Cine-ar putea vreodată sublimul să-nţeleagă În zori buchet de raze din soare să culeagă… Cine-ar putea descrie iubirea în cuvinte Şi taina ce ascunde a omului sorginte… Atât de slab e omul şi limitat în toate Un călător vremelnic spre cerurile-nalte… Ades căzând pe cale…tânjind să plece-acasă Să scape de povara şi dorul ce-l apasă… Cine-ar putea clipita să schimbe-n veşnicie, S-aducă fericire în inima pustie… Cine-ar putea preface o lacrimă în cânt Şi soare din furtună rostind doar un cuvânt… Slăvit să fie Domnul căci El e Împărat! Pământ şi cer şi ape şi oameni a creat… Chiar dacă omu-i slab şi limitat în toate Avem un Dumnezeu…când tu nu poţi El poate!!! Vulcan05-03-2015     Maria Luca

Te iubesc…da, Te iubesc!


Doamne, de-aş putea descrie în cuvinte dorul meu Le-aş căuta pe cele-alese…le-aş muia în curcubeu Şi le-aş trece prin cămara inimii să le-ncălzesc Orice vers Ţi-ar spune: “Tată, Te iubesc…da, Te iubesc!” De-aş putea cu vocea-mi slabă imnuri sfânte-aş înălţa… Eu, pământul, cerul, apa zi şi noapte Ţi-am cânta Dar nu pot…nu ştiu Isuse glasul să-l prefac în cânt Însă-al meu condei pe filă aleargă plin de avânt… Şi poeme-ncep să curgă izvorâte din iubire Şi în drumul lor -prin haruŢi- aduc pace şi trezire Le-mpletesc cu mângâiere, cu speranţă şi credinţă Şi le fac o mică treaptă pe calea spre biruinţă… Doamne, de-aş putea culege toate vorbele din lume Le-aş cuprinde în buchet şi în versul meu le-aş pune Iar pe cer aş scrie mare cu raze ce strălucesc Să citească lumea-ntreagă: “Te iubesc! Da, Te iubesc!!!” Vulcan-02-03-2015     Maria Luca

Te caut…


Te caut printre stele în noapte Prin umbre ascunse şi şoapte… Te caut în cuvinte tăcute În doruri ce plâng neştiute… În zorii mustind de lumină Şi-n gânduri ce-n taină-or să vină… Te caut în frântura de zbor, În soarele-ascuns după nor, În vântu cântându-mi duios În tot ce e bun şi frumos… Te caut pe celeste cărări, În muzică, vers şi cântări… În sufletul blând şi curat IUBIRE Te caut nencetat! Vulcan-02-03-2015    Maria Luca

Tu eşti!


Tu eşti răspunsul Doamne la orice întrebare Izvor eşti în pustie şi-n noapte Tu eşti Soare… Eşti Pâine şi eşti Sare…eşti Chintesenţa vieţii Iubirea ce-au cântat-o şi-o vor cânta poeţii… Iar eu? Un pumn de tină în care-ai pus suflare Tânjind după iubire…privind spre-albastra zare… Din prima clipă-a vieţii purtând un tainic dor De patria cerească…de aripi pentru zbor… Tu eşti măreţ în toate…sublim, de necuprins Eşti Dragostea ce arde de veacuri…de nestins… Iar eu…un biet netrebnic murdar şi păcătos Prea des căzând pe calea din traiul tumultos… Şi totuşi Domnul meu…ce har mi-ai dăruit Să mă cuprinzi la pieptu-Ţi, să ştiu că sunt iubit… Da…voi striga spre ceruri…spre oameni voi striga: “Isus e Domnul Slavei şi Cetăţuia mea!!!” Vulcan-01-03-2015    Maria Luca

Cântaţi cu bucurie!


Cântaţi cu bucurie…a Domnului e slava În cerurile-nalte şi pe pământ la fel… Poporu-ntreg să strige: “Slăvit e Împăratul Ce ne-a salvat de moarte…Cristos Emanuel!” Săltaţi de bucurie…cu mâinile-nălţate Aduceţi jertfa vie de cânt şi închinare… Purtaţi ca o podoabă cununa din iubire Din orice zi să faceţi o zi de sărbătoare! Vă bucuraţi în Domnul căci Domnul este pace Şi dragoste…şi har…şi milă şi putere… Aduceţi osanale şi laudele voastre Să le-nălţaţi spre ceruri cum Biblia o cere! Cântaţi cu bucurie copii ai Celui Sfânt! E timp de cercetare…de regăsire sfântă Iar Dumnezeu coboară în laudele voastre Şi orice suflet sincer El azi binecuvântă!!! Vulcan-28-02-2015    Maria Luca

Rugăciunea


Rugăciunea-i taină sfântă Ce deschide drum spre cer… O lumină ce străluce Peste traiul efemer… Rugăciunea…cântec dulce Izvorât din gând curat… Aripi ce se-ntind măreţe Într-un zbor imaculat… Rugăciunea…rug aprins Într-o inimă aleasă… Haina albă pregătită Pentru-a Domnului mireasă… Rugăciunea…dor de ceruri, Dor de Tatăl creator… Strune ce vibrează tainic La ivirea zorilor! Vulcan-27-02-2015    Maria Luca

Primăvara ca o stare


Înfipt în anotimp până-n plăsele Mă împrimăvărez în verde viu, Şi-nseninat de cerul azuriu Sorb seve noi, dorind să scriu cu ele. Mă năpădesc cuvintele nescrise Când primăverii îi plătesc tribut, Căci frumuseţea nu-i doar atribut Ci viaţă nouă afluind prin vise. Şi văd, înfăşurat în foi de viaţă, Că primăvara nu-i doar anotimp, Este…

Mult mi-e dor de primăvară!


  Frunză verde bob de rouă Bate vânt de viaţă nouă… De cu zori şi până-n seară Bate vânt de primăvară… Peste inimi răvăşite, Peste dealuri dezgolite Bate vântu-ncetişor Aducând un tainic dor… Dor de lujer, dor de floare Şi de susur de izvoare… Dor de dragoste, de vis, De poveşti ce nu s-au scris… Frunză verde flori de tei Mult mi-e dor de anii mei Ce-au trecut şi nu mai vin Frunză verde de mălin… Cât de mult…de mult aş vrea Iarăşi tinereţea mea… Să alerg cu noi puteri Peste lacrimi şi dureri… Să zâmbesc, să cânt, s-alerg Fericirea să culeg… Să o leg cu lanţuri grele În comoara vieţii mele Să-mi aducă-n suflet iară Blând parfum de primăvară! Vulcan-27-02-2015    Maria Luca

Da…va veni o vreme!


Da…va veni o vreme de-aducere aminte Când vom căuta tăcerea pierdută în cuvinte Şi vom păşi cu grijă pe urmele lăsate Căutând izvoare limpezi, cu apele curate… Va fi un timp când viaţa va cere o schimbare Sătulă de regrete şi lacrime amare Şi din fiinţa slabă se va ivi un dor Ce va deschide visuri şi aripi pentru zbor… Da…va veni o vreme când inima pustie Va înflori magnific în primăvara vie Iar sufletu-şi va scrie cu raze bucuria Pe căile celeste ce poartă veşnicia! Vulcan-26-02-2015   Maria Luca

Hai, vino să îngenunchem!


Dacă în ziua ce-a trecut Ai fost un pom uscat, pustiu Şi n-ai rodit prin fapte bune Şi n-ai iubit în clocot viu… Dacă prea multe-ngrijorări Seninul zilei ţi-a răpit Şi ai uitat că poţi cânta Să fii în toate fericit… Dacă în ziua ce-a trecut Ai alergat după himere Şi nu te-ai aplecat în rugă Să ceri credinţă şi putere… Dacă o clipă, doar o clipă Nu te-ai oprit din drumul tău Să poţi privi la măreţia Ce a creat-o Dumnezeu… O, frate drag cum poţi privi Spre-o altă zi cu fruntea sus Când ştii că prin purtarea ta Ai întristat iar pe Isus? Hai…vino să îngenunchem Să cerem milă şi-ndurare Iar Dumnezeu din cerul Său Va da prin har eliberare! Vulcan-25-02-2015    Maria Luca

Nu plângeţi!


Nu plângeţi…este timpul să mă întorc acasă Mă cheamă veşnicia pe-albastrele cărări… Acolo voi cunoaşte iubirea nesfârşită Şi voi uita de lacrimi suspine şi dureri… Nu vă-ntristaţi…mă cheamă Părintele din slavă Să mă întorc la Pieptul de unde am plecat… Pe străzile de aur voi alerga spre Tatăl Spălată de ruşine, regrete şi păcat… Să nu oftaţi…e timpul când drumul se sfârşeşte Şi pentru fiecare va fi un timp cândva… Eu ştiu că m-aţi iubit şi-acum la despărţire Mă veţi purta în inimi şi nu mă veţi uita! Vă ridicaţi privirea spre zările albastre Rămâneţi credincioşi în faptă şi cuvânt Vă mângâiaţi cu gândul că peste ani, odată Ne-om întâlni cu toţii acolo-n cerul sfânt! Vulcan-23-02-2015    Maria Luca

Rugăciune de binecuvântare!


Doamne, Tatăl meu din ceruri Azi Te rog cu glas fierbinte Să Te-apleci cu îndurare Rugii mele ia aminte… Azi e zi de sărbătoare Căci ţi-aduc în Faţa Ta Pe acest micuţ odor Spre a-l binecuvânta! Braţul Tău de Dumnezeu Să-L întinzi spre el acum Să-I fii Doamne călăuză Ne-ncetat pe-al vieţii drum… Să-i dai Tată sănătate, Dragoste şi bucurie Să aleagă calea dreaptă Care duce-n veşnicie! Iar pe dragii lui părinţă Doamne, i-ai pe Braţul Tău Dă-le sfântă-nţelepciune Şi fereşte-i de ce-i rău! Pune-n ei un duh curat Plin de dragoste divină Şi le dă putere Tată Pentru vremuri ce-or să vină! Fă căminul lor o oază De iubire şi credinţă! Poartă-i Tu în carul Tău Ce duce la biruinţă! Vulcan-22-02-2015    Maria Luca

Trezeşte-te omenire!


Trezeşte-te omenire…nu vezi cum zarea toată Se-ntunecă  de teamă, durere şi război? Nu simţi cum duhul geme şi inima tresare De-atâta nepăsare şi lacrime şuvoi? Priveşte-n jurul tău…e-atâta nedreptate, Atâta ură cruntă învăluie pământul Şi-aleargă fiecare s-adune, să tot strângă De parcă au uitat ce-i dragostea, ce-i cântul… Trezeşte-te omenire…sunt vremurile tulburi Nesiguranţa bate la porţile iubirii… Istoria ne-nvaţă…greşala se plăteşte Şi-n urma ei rămân ruinele iubirii! Acum ca niciodată e timpul de trezire Când viaţa pe pământ e pusă în balanţă… Trezeşte-te omenire…ridică-te din somnul Plăcerilor deşarte şi caută siguranţă! Să ne-nălţăm privirea spre cerul veşniciei Şi să-L rugăm pe Tatăl prin Duhul Său cel Sfânt În ceasul de pe urmă să ne trezim cu toţii Ca Dumnezeu să lase iubire pe pământ!!! Vulcan-21-02-2015      Maria Luca

Unde să m-ascund de Tine?


Unde să m-ascund Isuse Copleşit de-al meu păcat Când în mine duhul geme Că din nou Te-am întristat? Unde aş putea vreodată Să m-ascund de Faţa Ta Când mai rătăcesc cărarea Şi m-apasă vina grea? De m-aş duce-n vârf de munte Eşti acolo Domnul meu! În adânc de mări, în peşteri Peste tot eşti Dumnezeu! Ochiul Tău mă cercetează Gândul nerostit mi-l ştii Inima-mi citeşti Isuse Noaptea sau în zori de zi! Doamne ajută-mă pe cale Să rămân de neclintit Căci nu-i loc să mă ascundă De Tine, Isus iubit! Vulcan-18-02-2015     Maria Luca

Dor de mama


Măicuţă dragă, al meu dor Aleargă către tine Şi plâng ades şi mă-nfior Şi multe gânduri mă-nfăşor Căci sunt prin ţări străine… Aşa departe m-au purtat Ale vieţii valuri grele Şi am plecat şi te-am lăsat Un suflet trist, însingurat Căutând cu dor spre stele… Acum, când primăvara bate La geamul meu cu ghiocei Trimit măicuţă de departe Prin versuri calde-nmiresmate Iubirea mea cu dorul ei… Primeşte-o mamă… e mai mare -Cum n-a fost poate niciodată- O pun în fiecare floare, În roua strălucind în soare Şi nu o dau pe lumea toată!!! Vulcan-04-03-2015    Maria Luca

Pentru tine, mama mea!


Pentru tine mama mea Aş strânge dacă-aş putea Florile pământului Şi-adierea vântului, De pe cer mulţimi de stele Să te-mpodobesc cu ele… Şi-apoi mamă ţi-aş mai da În dar chiar inima mea Împletită cu iubire Cu dor şi cu fericire, Fericirea că tu eşti Mama mea şi mă iubeşti… Cât vei fi pe-acest pământ Am să-L rog pe Tatăl Sfânt Să-ţi dea mamă sănătate Zile calde-nmiresmate Iar acum de ziua ta Bucură-te mama mea!!! Vulcan-08-03-2015     Maria Luca

Mai stai şi mai veghează!


Mai stai şi mai veghează… mai roagă-te fecioară… Mai ţine încă-aprinsă a flacărei credinţă… Mai cumpără ulei în vasele uscate Şi Domnul îţi va da prin haru-I biruinţă! Sunt vremurile tulburi şi lumea în schimbare… Tu să rămâi aceiaşi… curată, fără vină… Mai stai în rugăciune, încrede-te fecioară Mai e puţin şi Domnul Iubirii o să vină! Mai stai şi mai veghează… e noapte… e târziu Fiinţa ta plăpândă a obosit de-acuma Dar Domnul îndurării va revărsa putere La timpul hotărât să îţi primeşti cununa! Mai e puţin şi iată… pe norii plini de slavă Va coborî-n mărire El, Mirele iubit Şi-atunci vei fi ferice căci vei ajunge-acasă Şi toată-această veghe avea-va un sfârşit! Vulcan-15-02-2015    Maria Luca

Ştiu…e vremea de pe urmă!


Doamne…Doamne strigă-n mine sufletul înspăimântat Iar Te-ai supărat pe noi? Oare Tată ne-ai uita? Nu vezi câtă nedreptate, câtă ură şi dureri Stăpânesc peste o lume ce-i lipsită de puteri? Nu vezi cum ai Tăi copii plâng pe cale osândiţi De un crez ce nu-i a lor…umiliţi şi chinuiţi… Oare nu auzi suspinul? Lacrimile nu le vezi? Rugăciunile-nălţate oare Tu nu le mai crezi? Doamne…văd părinţi ce plâng după fiii ce-au pierit Şi copii ce cheamă-n van pe părintele iubit… Văd iubirea ce se-ascunde îngrozită de orori Şi văd lumea cenuşie fără zâmbet şi culori… Ştiu…e vremea de pe urmă şi e timpul să revii Semnele sunt clare-acuma…le cunosc ai Tăi copii Dar, îndură-Te Părinte…mai revarsă har de sus Să simţim în inimi pacea şi iubirea Ta, Isus! Tu eşti Domnul Veşniciei…Domn în cer şi pe pământ Totul ia fiinţă Tată dacă spui doar un cuvânt Azi Te rog…Te rog fierbinte schimbă ura în iubire Să trăim cu toţi în pace până la a Ta venire! Peste tot…în lumea-ntreagă să răsune osanale Înălţate către ceruri…închinate slavei Tale Iar iubirea să domnească mai presus de tot şi toate Iar mireasa să Te-aştepte cu veşmintele curate! Vulcan-18-02-2015     Maria Luca

De ce-ar putea să-mi fie teamă?


De ce-ar putea să-mi fie teamă Când ştiu că pasu-mi însoţeşti Şi-n fiecare zi cu zorii Îmi spui din nou că mă iubeşti? De ce să mă-ntristez când norii De-ngrijorări îmi dau târcoale Când Tu furtuna potoleşti Şi-alinţi cu razele de soare? De ce să plâng când vin în tropot Necazuri multe şi dureri? Tu eşti Puterea ce mă ţine Şi Domnul sfântei Mângâieri… Îngenunchiat când vin la cruce De-a mea povară aplecat Tu mă susţii…îmi iei povara Şi-mi spui din nou că sunt salvat! Mă-ncred în Tine Tatăl meu Căci vocea Ta duios mă cheamă… Şi-atunci de ce să mă-ntristez? De ce-ar putea să-mi fie teamă? Vulcan-17-02-2015     Maria Luca

Veniţi la Mine!


Veniţi… veniţi la Mine voi ce trudiţi păşiţi Prin lumea de suspine, necazuri şi nevoi Veniţi… eu am izvoare de pace şi speranţă, Din Mine curge râul iubirii pentru voi! Veniţi… la pieptul Meu tristeţea se transformă În aripi pentru zbor şi sfântă bucurie… Eu sunt Lumina lumii şi Soarele dreptăţii, Sunt Calea, Adevărul ce duce-n veşnicie! Veniţi… acum e timpul din somnul ce vă ţine Să vă treziţi cu toţii… la ape să veniţi… Eu vă voi da odihnă… comoara mântuirii Ce vă va face slobozi copii Mei iubiţi! Veniţi… cât încă glasul-Mi vă cheamă cu iubire Cât încă vestea bună puteţi să auziţi… Cât harul nu-i sfârşit şi cerul mai aşteaptă Veniţi acum la Mine… nu ezitaţi… Veniţi!!! Vulcan-15-02-2015     Maria Luca

Mă doare secunda ce trece grăbită…


Mă doare secunda ce trece grăbită Şi fără foloase s-a dus Şi lacrima iarăşi uitată pe gene Şi gândul ce nu a fost spus… Mă doare iubirea ce plânge uitată Afară în ploaie şi vânt Şi-aşteaptă… aşteaptă o inimă bună S-o umple de soare şi cânt… Mă doare când văd nepăsarea Cum oameni transformă în gheaţă… Seninul mă doare ascuns uneori De nori, de furtună, şi ceaţă… Mă doare cântarea ce nu am cântat Şi ruga rostită în grabă… Mă doare Cuvântul rămas necitit Când Duhul de Tine întreabă… Mă doare durerea din trupul plăpând În nopţile lungi şi pustii Când strig către Tine, Părinte din slavă Sperând că m-auzi… c-ai să vii… O, câtă durere mă-ncearcă în viaţă Cum oare-aş putea suporta De n-ai fi Tu, Domnul ce-aduci mângâiere, Prin Harul şi dragostea Ta! Vulcan-14-02-2014     Maria Luca

Ascultă…


Ascultă…cântă dimineaţa Un imn sublim de bucurie Şi razele ne dau sărutul Trimis de Cel din veşnicie… Nu vezi cum râde parcă cerul Şi roua străluceşte-n soare? Cum se-mpleteşte curcubeul Cu susur tainic de izvoare? Nu şimţi cum freamătă natura Şi cum tresare-n muguri viaţa? Fiinţa ta cum se-nfioară Când vine iarăşi dimineaţa? Ascultă…marea şi pământul În rugăciune s-au unit S-aducă slavă şi mărire Învăţătorului iubit! Cu-atât mai mult…pe-aripi de rugă E timpul astăzi să venim Cu tot ce-avem mai bun în noi Să-L preamărim…să-I mulţumim! Vulcan-13-02-2015     Maria Luca

Bucurie regăsită


Să fie, oare, vântul de la nord Sau ceaţa rece vinovată-i, oare, De-acest tablou funest, în care doare Nezâmbetul cu frigul în acord? De chipurile creionate-n gri Să fie briciul gerului culpabil, Într-un tablou cu amărui palpabil, Neîncadrat de rama „a zâmbi”? Vezi cocârjate umbre cenuşii Purtând povara grijilor în spate, Care umblând pe căi…

Viaţa mea e sărbătoare!


O, ce sfântă bucurie şi ce dragoste curată Ai adus în viaţa mea de când Doamne îmi eşti Tată! Inima în piept tresaltă…duhu cântă-n rugăciune Dimineaţa-n zori de zi sau când soarele apune… Ce sublim…ce frumuseţe văd în jurul meu acum De când Tu îmi eşti Părinte şi Tovarăşul de drum… Orice om îmi este frate căci iubirea Ta ne leagă Şi prin Tine voi cunoaşte fericirea viaţa-ntreagă! O, Părinte-al veşniciei, pacea ce doar Tu îmi dai Mi se pare-n noaptea rece ca un colţişor de rai… Ştiu că mă veghezi în taină…ocroteşti a mea fiinţă Şi mă porţi pe căi celeste care duc la biruinţă! Viaţa mea e sărbătoare, sufletul înviorat De când Te-ai plecat spre mine şi pe braţe m-ai luat! Mulţumesc pentru iubirea mai presus de tot şi toate Mulţumesc că Îţi sunt fică şi voi fi până la moarte! Vulcan-11-02-2015    Maria Luca

Există sigur Dumnezeu!


Există Dumnezeu…o spune Creştinul în vorbirea lui Când se apleacă-n rugăciune Şi-aduce slavă Mielului… Există Dumnezeu…o ştiu Şi cei ce-L ponegresc mereu Căci Numele Îi strigă tare Când sunt loviţi şi dau de greu… Există Dumnezeu…există… Îşi cântă trilul ciocârlia Când se înalţă către ceruri Să-şi cânte-n imnuri bucuria… Există Dumnezeu…şopteşte Izvorul clipocind la vale Iar vântul hoinărind prin ramuri Îi cântă ode şi-osanale… Există Dumnezeu…şi cerul O spune-n orice dimineaţă Când soarele răsare iarăşi Şi tot pământul prinde viaţă… Acum…mai mult ca niciodată Prin tot ce fac o spun şi eu Ca lumea-ntreagă să-nţeleagă… Există sigur Dumnezeu!!! Vulcan-09-02-2015      Maria Luca

În lume e iarnă, e teamă…


Sunt doruri ce-n taină mai plâng, Cuvinte ce încă mai dor… Sunt inimi ce bat cu iubire Şi aripi întinse spre zbor… În lume sunt râuri ce poartă În unde speranţă şi vis Dar sunt şi izvoare de ură Ce porţi către hău au deschis… Sunt mâini ce se-nalţă spre ceruri Şi glasuri ce cântă iubirea… Genunchi ce se pleacă în rugă Cerând pe pământ izbăvirea… În lume e iarnă, e teamă Şi vremuri ce duhu-nfioară Dar ştiu va veni într-o zi În suflete iar Primăvară! Vulcan-09-02-2015    Maria Luca

Mamă dragă, mama mea…


Mamă dragă, mama mea Cât aş vrea de aş putea Din puterea mea să-ţi dau Şi durerea să îţi iau! Ţi-aş da mamă tinereţe Şi trecuta frumuseţe… Ochii limpezi şi curaţi De iubire-nfioraţi… Şi-apoi mamă ţi-aş mai da Tot ce ţi-ai dorit cândva… Zile multe, fericite Şi speranţe împlinite… Dar nu pot…şi-mi pare rău… Sunt…