Doamne… fă al meu condei…


Doamne, pune-n gura mea o cântare de mărire Să răzbată-n ea chemarea la iertare şi iubire… Pune-n mine un duh nou… duh de dragoste şi dor Şi o inimă aleasă… şi dă-mi aripi pentru zbor… Te rog Doamne, dă-mi credinţă cât e bobul de muştar Trecerea prin astă lume să nu-mi fie în zadar… Fă-mă sare şi lumină… fă-mă apă de izvor… Fă-mă în pustiu umbrar pentru omul călător! Doamne, dă-mi Te rog, puterea de-a vesti Cuvântul Tău Celor ce din neştiinţă se îndreaptă către hău… Mă ajută Tată Sfânt mâna să o-ntind cu drag Către cel căzut pe cale, prins de-al lacrimei şirag… Doamne, fă al meu condei un izvor de dulce cânt Să atingă multe inimi… să vestească-al Tău Cuvânt… Dă-mi Tu, har şi bucurie, neîncetat să Te slăvesc Chiar de lumea mă condamnă, eu în dragoste să cresc!!! Vulcan-23-11-2015   Maria Luca

La ce-ţi mai foloseşte astăzi…


La ce-ţi mai foloseşte astăzi Să-ţi pun o floare pe mormânt Dacă atunci când se putea Nu ţi-am vorbit despre Cuvânt… Şi cum ar mai putea acuma O lumânare să te-ajute Când drumul tău s-a încheiat Şi sunt regrete multe, multe… Voi tineri dragi…cât mai e timp Şi-n piept vă bate inima Alege-ţi pacea şi iubirea Cu tot ce e frumos în ea… Căci viaţa-i scurtă, trecătoare Un abur ce-i luat de vînt… Deci preţuiţi-o…e un dar Atât de scump pe-acest pământ! Vulcan-02-11-2015   Maria Luca

Copilul Meu… privesc la tine…


Copilul Meu… privesc la tine De-atâta timp privesc Şi Mă cobor în vis de noapte Să-ţi spun că te iubesc… Te chem să vii… din nou te chem Pe drum să te opreşti O clipă doar cu ochii minţii Lumina să priveşti… Oare n-auzi… şi nu Mă vezi? Eu sunt aici, cu tine Ascuns în flori, în curcubeu, În tot ce-ţi aparţine… Şi îţi zâmbesc în zori de zi Prin soarele voios… Te însoţesc, îţi sunt aproape Prin tot ce e frumos… Iar în amurg, înfiorat Aştept să-Mi mulţumeşti Să-Mi spui că Eu ţi-am fost Nădejdea Să-Mi spui că Mă iubeşti… Dar nu ai timp… mereu grăbit, Iar ai uitat de Mine Şi Mă-ntristez căci ruga-i stinsă Şi lacrime puţine… Copilul Meu… privesc la tine Şi inima Mă doare… Întoarce-te… nu-i prea târziu Să poţi primi iertare! Vulcan-22-10-2015    Maria Luca

Amiuna Vulcan – Dedicație


DinTemplul vechiului Ierusalim Suia spre Cer, din mii de instrumente, Un imn înflăcărat și unanim, Iar Cerul răspundea în chip sublim Prin norul slavei peste ei prezente. Lui Dumnezeu I se-nchinau cântând, Și închina-I-se-vor totdeauna Cei care-L poartă-n inimă și-n gând; Să ne-nchinăm și noi, cu ei la rând, Alături de orchestra Amiuna. Fiți, dragi…

Rugăciune


Părinte bun…dacă-ntr-o zi Prea obosit de tot şi toate Mă voi culca fără să-Ţi spun Că Te iubesc…Te vreau aproape Te rog să nu Te întristezi Căci Doamne, sunt un pumn de tină Prea slab, neputincios…un om Ce-adesea aplecat de vină Păşeşte greu pe-al vieţii drum Bătut de valuri şi de vânt Dar ştiu că Tu îmi eşti alături Şi-mi dai putere prin Cuvânt… Dar dacă va veni o zi Şi voi uita să-Ţi mulţumesc Priveşte-mi Doamne inima Şi vei vedea cât Te iubesc! Vulcan-21-10-2015    Maria Luca

Încrede-te în Domnul!


Şi dacă-n trupu-acesta muritor Durerea se va strecura vreodată Nu dispera…aceasta-i legea firii Ea, boala nu alege şi nu iartă… Căci ce suntem…o mână de ţărână… Atât de slabi…de singuri pe pământ Şi ne trăim viaţa în durere Fără de pace, har şi crezământ… Şi totuşi dacă ne-am opri o clipă Din goana noastră să privim uimiţi În inima-nsetată de iubire Am învăţa să fim şi fericiţi… Căci Dumnezeu în marea-I îndurare Ne-a dat puterea de-a alege viaţa Şi pentru răni ne-a dăruit balsam Cum după noapte vine dimineaţa! Şi dacă va veni cumva durerea În trupu-acesta slab şi muritor Încrede-te în Domnul…El e Medic Şi Stâncă şi Cârmaci şi Salvator! Vulcan-28-10-2015    Maria Luca

Vorbeşte Doamne…sunt aici…


Vorbeşte Doamne…sunt aici… Sunt gata să Te-ascult… Am fost străin şi călător, Am rătăcit prea mult… Prea mult prin lume-am alergat Fără un ţel, un rost Şi-am tot căutat un loc să-mi fie Şi Stâncă şi-Adăpost… Dar vai, eram robit de patimi, De glorie şi bani… Voiam să urc mereu mai sus Călcând peste sărmani… Până când glasul Tău duios Pe nume m-a chemat Atunci din goană m-am oprit Privind înspăimântat… Căci tot ce construisem eu Era ca frunza-n vânt… Deşertăciune şi rugină Aicea pe pământ… Şi-am scormonit avid prin viaţa-mi Să caut…să caut iubire Şi-un strop de pace, de speranţă Dar am găsit…cârtire! Dar m-ai chemat o, Tatăl meu Şi mi-ai şoptit duios Că nu e viaţă fericită Ca în Isus Cristos! Acum Te caut…mă-nchin la cruce Te vreau atât de mult… Vorbeşte Doamne…sunt aici Sunt gata să Te-ascult! Vulcan-27-10-2015     Maria Luca

Eu nu mă tem!


Eu nu mă tem căci eşti cu mine Şi paşii îmi conduci spre zări… Îmi dai putere şi credinţă Şi multe binecuvântări! Eu nu mă tem când valuri multe Izbesc în barcă s-o doboare Căci ştiu…Tu eşti Cârmaci destoinic Şi mă vei duce către Soare! Eu nu mă tem oricât de greu Ar fi pe drumul ce-am pornit Căci ştiu…eşti Dumnezeul vieţii Ce mă iubeşti şi m-ai iubit! Vulcan-25-10-2015

Nu-i prea târziu…


  Nu-i prea târziu să-ncerci să te ridici Chiar de-ai căzut şi te-ai mânjit de tină Căci nu uita…avem un Dumnezeu Ce ne-a spălat prin sânge orice vină! Nu-i prea târziu să te apleci la cruce S-aduci povara sufletului tău Căci undeva în ceruri te veghează Şi îţi va fi alături Eternul Dumnezeu! Nu-i prea târziu cât încă mai ai viaţă Şi-n piept o inimă căutând iubirea Să te întorci la Cel ce te-a creat Şi niciodată nu ţi-a vrut pieirea! Nu-i prea târziu cu mâinile spre ceruri Să cauţi de-al tău păcat eliberare Şi-n ochi cu lacrimi pure de căinţă Nu-i prea târziu să ceri acum iertare!!! Vulcan-20-10-2015 Maria Luca

Va veni o iarnă…


S-a dezbrăcat pădurea de podoabă Şi păsări grupuri, grupuri au plecat… Peste coline stăpâneşte vântul Şi cerul e prea des întunecat… Timid, o floare-şi mai înalţă fruntea Căutând o rază caldă s-o sărute Şi toamna râde scuturând mantaua De brumă…ceaţă şi de frunze multe… Dar râsu-i va-ngheţa căci va veni O iarnă albă, pură pe pământ Cu sărbători alese…cu o iesle Şi Pruncul ce se naşte din Cuvânt! Vulcan-17-10-2015    Maria Luca

De vorbă cu…inima


Inimă, dacă ai timp Eu ţi-aş pune o-ntrebare: Oare iar te-am întristat De mă strângi neîncetat Într-o chingă ce mă doare? Spune-mi…de ce plângi întruna Şi te zbuciumi…şi te-agiţi? Crezi că poţi schimba ceva Din drumul ce-i viaţa mea, Din anii şi-aşa grăbiţi? De-aş putea ţi-aş ţese-o haină Din speranţe şi iubire Şi te-aş îmbrăca în cânt Cât voi fi pe-acest pământ Să ticăi de fericire… Şi ţi-aş da puteri de sus De la tronul de-ndurare Împreună…tu şi eu Să trecem de valul greu, De necazuri şi-ncercare… Căci uniţi suntem pe veci Tu de mine…eu de tine… Deci ascultă-mă şi-nvaţă Să te-ncrezi mai mult în viaţă Căci aşa se şi cuvine… Inimioară, draga mea N-ai vrea tu de azi ‘nainte Să fim prietene-amândouă, Să-ncepem o viaţă nouă? Şi-ţi promit…voi fi cuminte! Vulcan-15-10-2015    Maria Luca

Binecuvântarea lui Matei (Dedicație)


„Creșteți și vă-nmulțiți”, spune Cuvântul, Și-acest miracol s-a înfăptuit De când sunt oameni stăpânind pământul, Și tot așa va fi pân’la sfârșit. Și tot de-atunci, bărbatul și femeia Au vrut copii, și-au odrăslit prin ei, Așa cum astăzi, Robi și Andreea Țin lângă ei pe fiul lor, Matei. Ei l-au dorit și l-au cerut fierbinte,…

Scrisoare pentru Dumnezeu…


Părinte scump…Îţi scriu acum cu-o rază sângerândă: Aici sunt vremurile tulburi de ţipăt şi osândă… Poporul iar s-a ridicat căutând cumva dreptate Şi plânge cerul Tatăl meu jelind dureri şi moarte… E frig şi parcă e tot noapte în suflete de-o vreme Şi toamna s-a-mbrăcat în doliu şi ţara însăşi geme… De ce-i aşa o ştii doar Tu dar…Te îndură Tată Şi lasă peste noi speranţă, ne-atinge şi ne iartă… Ştim…Ţi-am greşit…Te-am întristat şi-adesea-n goana vieţii Iar am uitat să-Ţi mulţumim de zorii dimineţii… Să-Ţi mulţumim că eşti iubire…că ne vorbeşti, ne-asculţi Şi când vin valuri peste noi cu braţul Tău ne-ajuţi! O, Tatăl meu auzi din ceruri? Te cheamă-ai Tăi copii Prin Duhul Mângâierii Tale Te aşteptăm să vii Căci doar prin Tine vom primi şi pace şi izbândă… Părinte scump Îţi scriu acum pe-o rază sângerândă!!! Vulcan-07-11-2015     Maria Luca

Mai iartă-mă Isuse


Cum aş putea eu, firul de ţărână Să îndrăznesc vreodată spre Tine a privi Când Doamne, ştiu…Te întristez adesea Prin vorba ce-o rostesc şi felul meu de-a fi! Cum aş putea să îndrăznesc vreodată Să-Ţi cer ceva…când Tu îmi dai mai mult Decât am eu nevoie…decât aş merita Când rătăcesc cărarea şi vocea nu-Ţi ascult! O, Tată…oare cum aş mai trăi sub soare Îngenunchiat de fapte…de-a mea povară grea De n-ai fi Tu, Iubire…de n-ai fi Tu, Lumina Ce-mi luminează drumul ce duce-n ţara Ta… De-aceea azi din nou mă-nclin cu umilinţă Îm Faţa Ta Părinte cu toată viaţa mea… O, iartă-mi nevegherea…mai iartă-mă Isuse Şi lasă peste mine un strop din pacea Ta!!! Vulcan-13-11-2015     Maria Luca

Doamne, ce mai plânge cerul…


Doamne, ce mai plânge cerul Văzând chipu-Ţi întristat… Văzând lumea ce se pierde Într-o viaţă de păcat… Cum îşi mai revarsă norii Lacrimile pe pământ Căutând zadarnic pacea Şi iubirea ce s-a frânt… Doamne, ce-şi mai duce vântul Peste zări a lui tristeţe Într-un cântec ce-a pierdut Şi senin şi frumuseţe… Mai întinde-Ţi Tată mâna Mâna-Ţi binecuvântată Şi ne ia povara grea Ne mai iartă încă-o dată… Lasă Soarele iubirii Peste noi să strălucească Ca o Primăvară sfântă În inimi să înflorească! Vulcan-01-10-2015    Maria Luca

Zideşte-n noi o inimă curată!


Eu sunt copil al celor ce odată Murit-au pentru ţară, pentru neam Dar astăzi pacea s-a pierdut în flăcări Şi parcă nici speranţă nu mai am… Privesc în jurul meu cu îndoială Şi mă întreb: E oare-adevărat? Atâtea glasuri strigă…vor dreptate Dar unde e dreptatea au aflat? Şi mă întreb…în marea de mulţime Mai este cineva să vrea…iubirea? Să caute pacea ce o dă credinţa Şi lacrima ce cheamă fericirea? Privesc…şi sufletul în mine geme… E-atâta tulburare în popor… O, Tatăl nostru…vino cu putere… Avem nevoie azi de ajutor! Zideşte-n noi o inimă curată… Ne dă răbdare, dragoste şi har Să înţelegem rostu-acestei vieţi Să nu ne fie traiul în zadar! Vulcan-05-11-2015    Maria Luca

Prin toamna vieţii păşesc!


Cu tălpile goale păşesc Pe-al toamnei covor ruginiu Şi-n suflet îmi plânge un vis Căci drumul e lung şi pustiu… Simt vântul umblându-mi prin plete Cu degete reci, nevăzute Iar picuri de ploaie îmi biciue faţa Şi-n inimă cad neştiute… În toamna vieţii păşesc Cu pasul stingher, obosit Şi strâng într-o cupă fărâme de vise Din tot ce a fost şi-am iubit… Mă doare tristeţea de-afară Şi zborul ce iarăşi s-a frânt Şi soarele-ascuns de norii imenşi Şi dorul pierdut în cuvânt… Dar ştiu… va veni iar o zi Purtând pe aripi primăvara Şi inima iar va renaşte la viaţă Va umple de cântece zarea! Vulcan-11-10-2015   Maria Luca

Mai spune-mi Iubire…


Mai spune-mi Iubire…mai spune De ce plânge toamna prin vii Şi dorul mai tare ne doare Şi cerul e parcă mai gri… De ce lăcrimează speranţa Uitată-ntr-un colţ, undeva Şi-aşteaptă acolo-ntristată Să-i dea aripi iar cineva… Mai spune-mi de ce depărtarea Aduce iar iarna-ntre noi Deşi încă-i toamnă afară Cu vânturi, cu ceaţă şi ploi… De ce plânge-n noapte vioara Iubiri ce au fost şi s-au stins Iar inima tace de parcă Pe strunele ei ar fi nins… Mai spune-mi Iubire…mai spune-mi De ce este cerul mai gri Şi lacrimi cu ploaia se-ntrec Şi omu-a uitat a iubi? Vulcan-09-10-2015     Maria Luca

Plâns colectiv, la Colectiv


Mi se oprește țipătul în gât, Durerea însăși devenind fierbinte, Când văd pavilionul coborât Umbrind cernit spitale și morminte. Încă dansează flăcări pe pereți Alimentate de coșmarul morții; Unde sunteți copii, unde sunteți? Părinții vă așteaptă-n fața porții. Unii s-au dus. S-au dus definitiv. Alții se luptă cu durerea vie, Însă părinții-n plânsul colectiv Sunt…

In memoriam…Bucureşti


Doamne…Doamne Te îndură… Sunt atâtea lacrimi Doamne Şi durere şi suspine-n Simfonia-acestei toamne… Oamenii îşi pierd credinţa Rătăcind în noaptea grea… Limbi de foc şi glas de jale Bat acum la uşa Ta… Tinerii privesc cu groază Un coşmar ce nu e vis Lunecând fără de şanse Pe drumul către abis… Doamne…Te îndură Doamne Ca în acest ultim ceas Uniţi toţi într-o simţire Să salvăm ce-a mai rămas! Vulcan-31-10-2015    Maria Luca

Binecuvântează Doamne, România!


Binecuvântează Doamne, România, ţara mea Lasă dragostea şi pacea Să domnească azi în ea… Mâna-Ţi binecuvântată Mai întinde-o peste noi Să ieşim victorioşi Din necazuri şi nevoi… Şterge lacrima ce curge Pe obrazul ostenit Şi trimite-nviorare Peste sufletul zdrobit… Lasă peste ţară Tată Rod bogat ascuns în vii Şi bucate-nmiresmate În livezi şi pe câmpii… Mai priveşte cu-ndurare Doamne, peste-al meu popor Adu-Ţi fiii înapoi Că-s departe şi li-e dor… Leagă-ne pe toţi în lanţul Dragostei ce Tu o dai Fă acest pământ să fie Pentru noi un colţ de rai… Azi, Te rog… ascultă ruga Ce o-nalţ în faţa Ta: Binecuvântează Doamne, România… ţara mea! Vulcan-06-10-2015   Maria Luca

Iar ai venit durere…


Iar ai venit durere…te-am chemat Şi am uitat eu oare? De ce din nou mă chinuieşti Când vreau să zbor tu mă opreşti Căci orice rană doare! Ţi-am spus să vii? Te-am invitat În casa mea vreodată? Dar tu cu nonşalanţă vii Şi zilele-mi rămân pustii Mai reci ca niciodată! Dar am eu ac de-al tău cojoc… Credinţa-mi dă putere Şi-am să mă rog la Dumnezeu Să toarne din balsamul Său Peste a mea durere… Şi-atunci să vezi ce-ai să mai fugi În marea zbuciumată Cu-a tale lacrimi şi suspine Şi zboruri frânte şi ruine Să nu mai vii vreodată!!! Vulcan-26-09-2015    Maria Luca

Am vrut…


Am vrut să caut în lume o cale să mă ducă Acolo sus în ceruri să Te-ntâlnesc Isus… Am vrut să-nvăţ Cuvântul prin omul cel firesc Am vrut să-L duc departe dar nu mi-a fost de-ajuns… Am vrut să cânt iubirea cu glas de ciocârlie S-asculte toţi uimiţi cântarea minunată Dar vai…în piept aveam o inimă pustie Ce nu înţelegea iubirea Ta de Tată! Am vrut să-Ţi fiu Isuse în vie lucrător Şi roade-mbelşugate s-aducă munca mea Dar timpul Doamne…timpul mi se părea prea scurt Şi prea ades uitat-am care e voia Ta! Am vrut să-mi fii aproape…dar eu ce am făcut? Prea m-am jucat adesea cu viaţa şi credinţa… O, Tată mă învaţă să-Ţi preţuiesc jertfirea Prin Tine…doar prin Tine să capăt biruinţa! Vulcan-05-10-2015   Maria Luca

Atunci… doar atunci!


Dacă într-o zi în sufletul tău Se va naşte timidă părerea de rău Şi inima-n tremur năvalnic va bate Uitând de plăceri şi dorinţe deşarte… Dacă-n adâncul din tine ceva s-a schimbat Şi fugi de minciună…şi fugi de păcat Iar zorii te prind gândind la ce-a fost La viaţa trecută ades fără rost… Dacă sufletul tău visează la zbor Şi-ai vrea să alergi mai departe de nor Iar vorba ţi-e miere şi gândul curat Atunci…doar atunci pe Isus ai aflat!!! 29-09-2015   Maria Luca

Iartă-ne Părinte bun!


Iartă-ne Părinte bun Suntem goi, cu inimi reci Dar ni-e dor…ni-e dor de Tine Pe la noi din nou să treci… Doamne, iartă-ne…ne iartă Vorba risipită-n vânt, Ruga ce-a rămas nespusă, Zborul ce din nou s-a frânt… Iartă-ne Părinte bun Pentru gândul nerostit, Pentru c-am uitat ce-nseamnă Să iubeşti…să fii iubit… Şi ne iartă Domnul meu Că din nou Te-am întristat Alergând spre nicăieri Spre un vis ce n-am aflat… Iartă-ne Părinte bun… Inima ca un ecou Strigă astăzi către Tine: „Doamne, iartă-ne din nou!” Vulcan-04-10-2015    Maria Luca

Toamnă binecuvântată!


Natura şi-a pictat veşmântul Într-o culoare ruginie Şi aromesc gutui pe ram Şi strugurii mustesc în vie… Livezile îşi poartă rodul Bogat în miere şi culoare Iar florile-ntr-un ultim vis Zâmbesc timide către soare… Se mai aude-n zori de zi Un tril voios de păsărele Dar frigul va veni curând Şi vor pleca ducând cu ele Prin ţări străine, neştiute O veste bună: Avem un Tată Ce s-a-ndurat şi ne-a dat iar O toamnă binecuvântată! Vulcan-04-10-2015    Maria Luca

Nu-i târziu…


Şi parcă nu mai sunt nici lacrimi Durerea să-mi aline Şi zborurile iar s-au frânt Pe calea de suspine… Şi parcă vorbele sunt seci Fără de miere-n ele Când le doresc ca un balsam În ceasurile grele… Şi nu mai văd în jurul meu O rază…numai una Să-mi dea puteri să mă ridic Să-nving din nou furtuna… Dar nu-i târziu…aici în piept Cât inima mai bate Se poate naşte iar speranţa Din visele deşarte… Şi-atunci voi râde iar spre Soare Cu ochi scăldaţi de rouă Deci inimă…tresaltă-n piept Începi o viaţă nouă!!! Vulcan-03-10-2015    Maria Luca

Căsătorie: Emanuel și Rebeca (Dedicație


    Emanuel & Rebeca (Vulcan, 17 octombrie 2015) Toamna e mai frumoasă-n acest an Și-arama ei e mai strălucitoare, Căci de la Uricani pân-la Vulcan Jiul de Vest e tot în sărbătoare. Și cum n-ar fi, când malu-i povârnit A însoțit de-atâtea ori poteca Pe care Manu, june-ndrăgostit, Mergea s-o întâlnească pe Rebeca. Și…

Doamne, ce mai plânge cerul…


Doamne, ce mai plânge cerul Văzând chipu-Ţi întristat… Văzând lumea ce se pierde Într-o viaţă de păcat… Cum îşi mai revarsă norii Lacrimile pe pământ Căutând zadarnic pacea Şi iubirea ce s-a frânt… Doamne, ce-şi mai duce vântul Peste zări a lui tristeţe Într-un cântec ce-a pierdut Şi senin şi frumuseţe… Mai întinde-Ţi Tată mâna Mâna-Ţi binecuvântată Şi ne ia povara grea Ne mai iartă încă-o dată… Lasă Soarele iubirii Peste noi să strălucească Ca o Primăvară sfântă În inimi să înflorească! Vulcan-01-10-2015    Maria Luca