Maria Luca

O lacrimă fierbinte


Aş scrijeli pe-o lacrimă fierbinte Întâia rugă ce-o înalţ în zori Şi i-aş da aripi…aripi de lumină Să zboare mai departe…după nori… Şi ar urma-o lacrime şiroaie Născute din al inimii izvor, Din fericire, dragoste, credinţă Ce-mi dau putere când mă înfăşor Căci ştiu…acolo-n cerul veşniciei Le strânge Tatăl ca pe o comoară Ce-o voi primi -cununa biruinţei- Când lacrima nicicând n-o să mai doară! Vulcan-09-08-2016      Maria Luca

Casatorie – Sami si Estera (Dedicatie)


Sami și Estera ( Vulcan, 14 august 2016) În căutări urmând să ne-mplinească, Pășim pe hărți ce tapetează Terra Până-ntr-un punct, când pronia cerească Face ca două căi să se-ntâlnească, Cum azi vedem la Sami și Estera. Aveau în față zările deschise Și către zbor îi îndemna înaltul, Dar binecuvântările promise Venit-au după rugăciuni aprinse…

Maria Luca

Din lume lipseşte…iubirea!


Undeva, pe-al istoriei drum S-a pierdut neştiută iubirea… Acolo, ascuns într-un colţ Îi strigă ecou-amintirea… Uneori se ridică un suflet Şi-ncepe s-o caute timid Dar inima-i rece, opacă Şi dorul din suflet…arid. În jur e-ntuneric şi ceaţă Şi umbre ce-şi caută un rost… Imaginea fadă a vieţii A ceea ce-odată a fost… În ochii ce caută spre ceruri Acum e-o tristeţe ce doare Căci ura şi banul şi fala Aduce în om nepăsare… Şi totuşi un zvon mai străbate În ceasuri târzii omenirea: „Trezeşte-te lume cât nu e târziu Nu simţi că lipseşte…IUBIREA?” Vulcan-30-06-2017      Maria Luca

Maria Luca

Când într-o zi te vei opri…


Da…într-o zi te vei opri Şi-ai să te-ntrebi nedumerit Unde sunt anii tinereţii, Unde e tot ce ai iubit? Ai să priveşti în urma ta În suflet cu păreri de rău Că n-ai ştiut să preţuieşti Tot ce-i frumos în jurul tău… Ai să culegi în pumnii goi Frânturi pierdute-n amintire Şi-ai să-nţelegi cât de vital E să primeşti…să dai iubire… Şi inima în pieptul tău Va plânge şi va suferi De-atâta gol şi pustiire Când într-o zi te vei opri! Vulcan-04-09-2016      Maria Luca

Maria Luca

Din lume lipseşte…iubirea!


Undeva, pe-al istoriei drum S-a pierdut neştiută iubirea… Acolo, ascuns într-un colţ Îi strigă ecou-amintirea… Uneori se ridică un suflet Şi-ncepe s-o caute timid Dar inima-i rece, opacă Şi dorul din suflet…arid. În jur e-ntuneric şi ceaţă Şi umbre ce-şi caută un rost… Imaginea fadă a vieţii A ceea ce-odată a fost… În ochii ce caută spre ceruri Acum e-o tristeţe ce doare Căci ura şi banul şi fala Aduce în om nepăsare… Şi totuşi un zvon mai străbate În ceasuri târzii omenirea: „Trezeşte-te lume cât nu e târziu Nu simţi că lipseşte…IUBIREA?” Vulcan-30-06-2017      Maria Luca

Maria Luca

Numele Tău…


Doamne…Numele Tău Sfânt Mă ridică…îmi dă putere… Când în viaţă vin necazuri El mi-e Scut şi Mângâiere… Al Tău Nume, Domnul meu Îl şoptesc în rugăciune Când o nouă zi se-arată Şi când soarele apune… Şi Îl pun ca o pecete Peste toată casa mea… Numai Numele Tău, Tată Pacea poate să ne-o dea! Doamne, Numele Tău Sfânt E iubire şi Salvare El ne dă speranţă, viaţă, Har şi binecuvântare!!! Vulcan-23-07-2016      Maria Luca

Maria Luca

Rugăciune


Doamne, Dumnezeul meu Azi mă rog la tronul Tău Pe genunchi, cu umilinţă Să-mi dai pace şi credinţă Şi o inimă fierbinte Iar pe buzele-mi cuvinte Să Te laud…să Îţi cânt Cât voi fi pe-acest pământ! Doamne, Dumnezeul meu Mă aplec la tronul Tău Pe genunchi, să-Ţi mulţumesc Pentru harul Tău ceresc… Mulţumesc pentru iubire Pentru jertfă şi zidire Pentru tot ce azi trăiesc… Mulţumesc că Te iubesc! Vulcan-19-07-2016      Maria Luca

Maria Luca

Eu am nevoie Doamne de Tine-n viaţa mea!


Eu am nevoie Doamne de Tine-n viaţa mea Să ştiu că eşti cu mine…să simt iubirea Ta Şi am nevoie Doamne de Duhul Tău cel Sfânt Să-mi fie mângâiere în drumul pe pământ… Când vin în rugăciune la crucea Ta, Părinte Atinge-a mea fiinţă şi dă-mi cuvinte sfinte Să-Ţi laud măreţia, să mă închin smerit Să-Ţi mulţumesc că veşnic pe mine m-ai iubit! Ajută-mă în lume să fiu şi eu lumină Şi să iubesc o, Tată…cu dragoste deplină… M-ajută să fiu sare şi pomul roditor, Să fiu străjer în noapte şi trâmbiţă-n popor! De n-ai fi Tu, Părinte cum aş putea trăi De nu aş înţelege ce-nseamnă a iubi… De-aceea-n rugăciune eu chem Prezenţa Ta Căci am nevoie Doamne de Tine-n viaţa mea!!! Vulcan-18-07-2016     Maria Luca

Maria Luca

Vocea Domnului…


Într-o zi, de dimineaţă -Zi de mare sărbătoare- Un creştin mergea grăbit Spre casa de adunare… Şi cum merge-aşa gândind La cât de minunat va fi În casa Domnului…deodată Cu un vecin se întâlni… „Să-ţi fie dimineaţa bună -Îi spuse omul cuviincios- Dar unde ai plecat vecine De te-mbrăcaşi aşa frumos?” „Şi ţie-o dimineaţă bună Să-ţi dăruiască Cel de sus… Mă duc la casa de-nchinare Să mă-ntâlnesc cu-al meu Isus! Dar sunt grăbit…n-am timp de vorbă… Nu vreau să-ntârzii nicidecum!” Şi a plecat cu zor creştinul Lăsându-l pe vecin în drum! Priveşte omu-n urma lui Cu-n zâmbet trist…de i-ar fi spus Poate-ar fi mers şi el acolo Să-L întâlnească pe Isus! Creştinul nostru plin de zel Aproape-aleargă…deodată Îi pare că aude-un Glas: „Eu sunt Stăpân şi Domn şi Tată Şi v-am iubit atât de mult… O, ştii aceasta…ştii prea bine De ce nu spui celor din jur Şi o ţii numai pentru tine? Eu te-am ales din mii şi mii Tu să lucrezi în via mea… Lucrează deci şi spune lumii De jertfa şi iubirea Mea!” Se-opreşte-nmărmurit creştinul… O, a greşit…şi-i pare rău… Se-ntoarce-acum cu paşi grăbiţi Să caute pe vecinul său… E tot acolo…trist, stingher Parcă aşteaptă o minune Când iată pe creştin că vine Îl prinde-n braţe şi îi spune: „E sărbătoare azi vecine… Aş vrea să-ţi pun o întrebare: N-ai vrea să te-ntâlneşti cu Domnul? N-ai vrea să vii la adunare?” Vulcan-22-07-2016     Maria Luca

Maria Luca

Doamne, dă-mi înţelepciune!


Doamne, dă-mi înţelepciune să-nţeleg Cuvântul Tău Să-nţeleg care e rostul ce îl am pe-acest pământ… Mă învaţă Tată Sfânt ce-i iubirea şi speranţa Şi arată-mi drumul care mă va duce-n cerul sfânt… Când plecat în rugăciune iar Te chem din veşnicie Mai trimite Duhul Sfânt să atingă-a mea fiinţă Căci sunt slab…aşa de slab fără de puterea Ta Şi doar ea îmi dă speranţă şi nădejde şi credinţă… Doamne-ndură-Te de mine…mai întinde Mâna-Ţi sfântă Peste cortul ce mi-ai dat…lasă binecuvântare… Pune-n noi un duh statornic, dragoste şi bucurie Să-Ţi aducem pe altar laude şi închinare!!! Vulcan-12-07-2016     Maria Luca

Maria Luca

Învaţă!


Învaţă să ierţi când sufletu-ţi plânge Şi rana-i deschisă în inima ta… Învaţă să ierţi…iertarea-i balsamul Ce-alungă-ntristarea şi pace-ţi va da! Învaţă surâsul să-ţi fie pe buze Ca raza de soare pe cerul senin Şi vorba să-ţi fie ca mierea de dulce S-alungi deznădejdea şi-amarul suspin… Învaţă să cânţi…să priveşti frumuseţea Ascunsă-ntr-o floare…în bobul de rouă Şi-nvaţă să speri căci speranţa-i puterea Ce ridică la viaţă cu o inimă nouă! Învaţă statornic mereu să iubeşti… Iubirea să-ţi fie etern adăpost… Învaţă să fii un „om” printre oameni Şi-atunci vei avea în viaţă un rost!!! Vulcan-12-07-2016     Maria Luca

Maria Luca

Ştiu că Tu eşti lângă mine!


Cât de repede trec Doamne anii tinereţii mele Şi cu anul care trece mai aproape sunt de stele… Cât de repede aleargă timpul fără de hotar… Doamne, fă ca viaţa mea să nu fie în zadar… Pune-n mine Tată sfânt doar un strop din harul Tău Ca prin el să prind putere când bat valuri şi e greu Iar în piept Te rog aprinde focul dragostei dintâi Când mi-era vorbirea cântec şi iubirea căpătâi… Fă-mă o lumină Doamne într-o lume de păcat, Fă-mă sarea ce dă gust…câmpul rodnic şi bogat Şi ajută-mă Părinte să iubesc necontenit Şi să iert cum Tu odată m-ai iertat şi m-ai iubit… Cât de repede se duce Doamne, tinereţea mea Şi cu fiecare an fac un pas spre ţara Ta… Ştiu că Tu eşti lângă mine…nu m-atinge nici un rău Căci mi-e Stâncă de salvare Braţul Tău de Dumnezeu! Vulcan-08-07-2016     Maria Luca

Maria Luca

Aleargă creştine…aleargă!


Aleargă creştine…aleargă Căci timpu-i aproape sfârşit… Te-aşteaptă la capăt cununa Şi Cel ce în veci te-a iubit! Aleargă cu inima plină De pace, de cânt şi frumos Şi dăruie-n juru-ţi iubire Aşa cum ţi-a dat-o Cristos! Mai pune pe-altarul fierbinte O jertfă cu miros plăcut Şi vie să-ţi fie credinţa Căci Domnul ţi-e Tată şi Scut! Aleargă creştine…aleargă Mai este o clipă, un ceas… Te-ncrede…ţi-e Tatăl din ceruri Alături pe drumul rămas! Vulcan-06-07-2016    Maria Luca

Maria Luca

Ce fericită ziua-n care…


Ce fericită ziua-n care Te-am întâlnit Isus iubit… Când Braţul Tău m-a scos din tină Şi dragoste mi-ai dăruit… Ce har nespus…ce fericire Să înţeleg că mă iubeşti… Să ştiu că-mi eşti mereu alături Şi paşii Tu îmi ocroteşti… Îţi mulţumesc că m-ai ales Pe mine dintre mii şi mii… Că am o casă pregătită Acolo, sus în veşnicii… M-aplec cu reverenţă Tată În Faţa Ta şi Te slăvesc… Şi Numele-Ţi înalţ Părinte Şi Te ador…şi Te iubesc! Olăneşt24-06-2016     Maria Luca

Maria Luca

Uneori mi-aş dori să mai fie cuvinte…


Uneori mi-aş dori să mai fie cuvinte Iar cântul să-mi fie mai sincer, frumos Şi mult îmi doresc să mai simt mângâierea Ce Duhu-mi aduce de la Tine, Cristos… Uneori mi-aş dori să fiu aripă-n zbor Pe cărări de lumină să ajung pân’ la stele Şi acolo Isuse, Faţa Ta să-ntâlnesc Să-Ţi slăvesc măreţia contopită…

Maria Luca

Bună dimineaţa Doamne!


Bună dimineaţa Doamne… Mulţumesc că eşti cu mine Şi în noaptea ce-a trecut M-ai vegheat să-mi fie bine… Mulţumesc pentru odihnă, Pentru pace, pentru vise… Mulţumesc de ziua nouă Şi de binecuvîntări promise… Bună dimineaţa Doamne… Vin la poala crucii Tale Să Te onorez Părinte Prin cântări şi osanale… Pe genunchi…cu umilinţă Glasul îmi înalţ spre cer Şi întreaga mea viaţă Cu iubire Îţi ofer!!! Olăneşti-23-06-2016    Maria Luca

Maria Luca

Te slăvesc şi Te ascult…


Atâta bunătate Doamne Reverşi cu dragoste spre noi… Ne dai puteri în încercare Şi binecuvântări, şuvoi… Prin Duhul Sfânt ne ştergi suspinul Şi ne mângâi când lăcrimăm… Atingi fiinţa noastră slabă Mai cu avânt să Te urmăm… Atâta milă şi-ndurare Ne dăruieşti Părinte Sfânt… Când însetăm ne-arăţi Izvorul Ce curge din al Tău Cuvânt… Ce merite avem noi Doamne De ne iubeşti aşa de mult? M-aplec cu-adâncă reverenţă Şi Te slăvesc…şi Te ascult… Olăneşti-21-06-2016    Maria Luca

Maria Luca

Revarsă Duhul Sfânt!


Aş vrea să-Ţi spun cuvinte de mărire… Dar, sunt aşa de seci şi de puţine… Aş vrea să cânt spre slava Ta cerească… Dar e prea slabă firea pământească! Dă-mi Doamne, glas de cântec şi lumină, Dă-mi vorba înţeleaptă prin graţia divină! Şi picură iubire pe buzele-mi uscate! Dar Te mai rog Părinte,ca mai presus…

Maria Luca

Mi-aşa de dor Isuse de dragostea dintâi…


Mi-aşa de dor Isuse de dragostea dintâi, De vremea cercetării când Duhul îmi vorbea… Mi-e dor să-Ţi simt prezenţa când seara-n cămăruţă Îngenuncheat la cruce Te chem în viaţa mea… Mi-aşa de dor de dorul ce mă purta pe braţe La casa de-nchinare să mă-ntâlnesc cu Tine… Mi-e dor de apa vie ce curge din Cuvânt Şi-aduce-n inimi pace…şi dragoste…şi bine… Mi-e dor de Tine, Tată…de vocea Ta mi-e dor… Să-mi spui din nou prin Duhul că încă mă iubeşti… Să mai atingi o dată fiinţa mea plăpândă Să-mi dai puteri pe cale spre slăvile cereşti… O, de-aş putea aduce o clipă înapoi Acele vremuri sfinte când Te rugam: rămâi! Şi parcă doare dorul şi inima suspină Căci mult mi-e dor Isuse de dragostea dintâi! Vulcan-14-06-2016     Maria Luca

Maria Luca

Fii gata-n orice clipă!


Fii gata-n orice clipă să dăruieşti un zâmbet, Să dăruieşti o vorbă ce-aduce mângâiere… Fii gata să întinzi o mână cu căldură Spre cel căzut pe cale ce-i fără de putere… Fii gata din puţinul ce-l ai acum pe masă Să dai un colţ de pâine şi celui oropsit Iar Dumnezeu din ceruri va înmulţi prin Haru-I Şi rodul muncii tale va creşte înmiit… Fii gata iar să ierţi când cel de lângă tine Te-a mai rănit o dată prin vorbă şi purtare… Învaţă să iubeşti căci dragostea e cheia Ce inima deschide şi-aduce alinare… Fii gata-n orice clipă să poţi privi spre ceruri… Să te proşterni în rugă…să-I spui cât Îl iubeşti… Adu-ţi ofranda ta de laudă aleasă Fii gata-n orice clipă, oricând să mulţumeşti!!! Vulcan-09-06-2016     Maria Luca

Cincizecime


Spre locu-I din ceruri plecase Isus, Și ei, ucenicii,-n furtună Simțeau că-i prea rece odaia de sus, Și singuri sunt chiar și-mpreună. Prin Duhul promis mai dădeau vieții sens Tivind cu-ntrebările visul, Ce dau pâlpâire misterului dens: El cine-i? Și cum e Promisul? Și cine-ar putea să Îi țină Lui loc, Când Domnul străbate văzduhul?…

Maria Luca

Mai presus de…


Mai presus de întregul ce există sub soare Mai presus de suspinul ce adesea mă doare Mai presus de surâs, fericire şi dor E Iubirea Divină şi-n ea mă-nfăşor… Mai presus de-orice cântec…mai presus de cuvinte Mai presus de altarul cu tăciune fierbinte Mai presus de-orice gest…de orice ofrandă Este ruga pornită dintr-o inimă caldă… Mai presus de seninul ce în zori se arată Mai presus de acel ce alină şi iartă Mai presus de orice ce-i firesc, omenesc E-adevărul curat ce Ţi-l spun: Te iubesc!!! Vulcan-12-06-2016    Maria Luca

Maria Luca

Fii gata-n orice clipă!


Fii gata-n orice clipă să dăruieşti un zâmbet, Să dăruieşti o vorbă ce-aduce mângâiere… Fii gata să întinzi o mână cu căldură Spre cel căzut pe cale ce-i fără de putere… Fii gata din puţinul ce-l ai acum pe masă Să dai un colţ de pâine şi celui oropsit Iar Dumnezeu din ceruri va înmulţi prin Haru-I Şi rodul muncii tale va creşte înmiit… Fii gata iar să ierţi când cel de lângă tine Te-a mai rănit o dată prin vorbă şi purtare… Învaţă să iubeşti căci dragostea e cheia Ce inima deschide şi-aduce alinare… Fii gata-n orice clipă să poţi privi spre ceruri… Să te proşterni în rugă…să-I spui cât Îl iubeşti… Adu-ţi ofranda ta de laudă aleasă Fii gata-n orice clipă, oricând să mulţumeşti!!! Vulcan-09-06-2016   Maria Luca

Maria Luca

Te chem…


E ziua sfârşită de-acum Şi noaptea încet se aşterne Plecat pe genunchi iar Te chem Stăpân al Iubirii Eterne… E ceasul când mica odaie Devine altar de-nchinare Iar Duhu-Ţi duios mă atinge Turnând peste mine-alinare… Mi-e trupul slăbit, obosit De zbuciumul zilei trecute, De-atâtea furtuni ce-au bătut Şi grijuri ades neştiute… În piept simt cum inima geme Cuprinsă în ghiare de foc Şi teama se-ascunde acolo Jucându-şi fatidicul joc… E ziua sfârşită de-acum Dar Doamne, Te vreau lângă mine S-atingi iar fiinţa-mi plăpândă Părinte-al iubirii divine… Să laşi vindecare în trupul Ce plânge sub greaua povară Căci Tu poţi aduce lumină Şi-atingerea Ta înfioară… Ce sfântă…ce dulce-armonie Când seara lumina îşi cerne Iar Domnu-mi vorbeşte prin Duhul Şi noaptea încet se aşterne… Vulcan-04-06-2016    Maria Luca

Maria Luca

Te-am chemat…


Te-am chemat într-o zi când lumina din suflet Dădea să apună ascunsă de nori… Te-am chemat în furtună când lovită de valuri Aşteptam disperată prima rază din zori… Te-am chemat şi atunci când durerea atroce Muşca tot mai des şi hain trupul meu… Te-am chemat să alini şi să laşi vindecare Să aduci biruinţă Medic Bun, Dumnezeu… Te-am chemat într-o noapte când dorinţa şi teama M-au cuprins ca un cleşte într-o gheară de gheaţă… Te-am chemat pe genunchi să-mi măreşti Tu credinţa Să-mi deschizi orizonturi spre acea Dimineaţă… Te-am chemat Domnul meu când în rugă fierbinte Îmi doream părtăşia ce-o aveam altădată Şi un Glas mi-a şoptit: „Sunt aici…nu Mă vezi? Sunt în inima ta cu Iubirea-Mi de Tată!” Vulcan-04-06-2016

Maria Luca

Doamne, cum mai plânge cerul…


Doamne, cum mai plânge cerul Cum suspină Dumnezeu Căci prea mult L-am întristat El şi ea…şi tu şi eu… Ce izvoare nesecate Curg din cerul veşniciei Inundând în drumul lor Chiar şi floarea bucuriei… Plouă peste tot şi toate Ca în visul unei toamne Şi mă doare…şi mi-e teamă Că prea plânge cerul, Doamne! Vulcan-05-06-2016   Maria Luca

Maria Luca

Aş vrea să cânt cu cei ce cântă!


Aş vrea să am putere Doamne Să plâng cu cei ce-n taină plâng… S-aduc prin vorbe alinare Acelor ce de dor se frâng… Aş vrea să cânt cu cei ce cântă Şi să mă bucur că trăiesc Prin cântul meu să-Ţi spun Părinte Cât Te ador…cât Te iubesc! Aş vrea cu fraţii-n părtăşie Să-Ţi simt prezenţa minunată… Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt Cum o făceai şi altădată… Aş vrea să plâng cu cei ce plâng Să cânt cu cei ce-Ţi cântă Ţie Şi într-o zi când voi pleca S-ajung la Tine-n veşnicie! Vulcan-15-05-2016     Maria Luca

Maria Luca

Rugă pentru ţară…


Tatăl meu ce eşti în ceruri Drept şi mare Dumnezeu Ocroteşte Doamne ţara Unde m-am născut şi eu… Te rog Tată-ntinde mâna Peste ţărişoara mea Şi alungă neputinţa Ce domneşte-acum în ea… Lasă milă şi-ndurare Peste-al meu popor iubit Şi ne leagă prin Iubirea Ce Cuvântul ne-a vestit… Tatăl meu ce eşti în ceruri Azi mă rog cu umilinţă Peste ţărişoara mea Să laşi har şi biruinţă!!! Vulcan-03-06-2016     Maria Luca

Maria Luca

Fericirea e aici…


Fericirea e aici…mâna doar de vei întinde Vei simţi o pace sfântă cum în braţe te cuprinde… Florile cu-al lor parfum te vor mângâia duios Şi în ochi se va răsfrânge ceru-albastru, luminos… Fericirea e aici…stă ascunsă-ntr-un surâs, Într-un gest…într-o privire chiar şi-n lacrima ce-i plâns… Vine-n suflet ca o boare…te încântă…te vrăjeşte Poartă-n ea amprenta Celui ce te-alintă…te iubeşte… Fericirea e aici…doar priveşte-n jurul tău Şi-ai să înţelegi minunea ce-a lăsat-o Dumnezeu Şi atunci plin de uimire zi de zi tu ai să zici: Da, adevărat ai spus…Fericirea e aici! Vulcan-29-05-2016     Maria Luca