Rugăciunea


Este convorbirea credinciosului cu D-zeu. Când citim Biblia ne vorbeşte D-zeu nouă. Când ne rugăm îi vorbim noi lui D-zeu, ÎI mulţumim pt. toate binefacerile, ÎL lăudăm pt.dragostea Sa şi-L punem înaintea dorinţelor noastre. Rugăciunea nu este o înşiruire seacă de cuvinte şi fraze fără înţeles. Este o discuţie cu D-zeu, naturală şi totuşi cu…

Credinţa+Fapta+Pocăinţa=Mântuirea(Ultima parte)


4.MÂNTUIREA– înseamnă, eliberare, uşurare, trăire veşnică cu Cristos pace deplină, fericiri şi bucurii nemaiîntâlnite împreună cu Îngerii în Raiul Ceresc la dreapta lui D-zeu. Am etalat câteva din lucrurile făcute de noi şi impuse de D-zeu prin care putem ajunge la MÂNTUIRE: “CREDINŢĂ-FAPTĂ-POCĂINŢĂ” dar mântuirea devine deplină prin jertfa D-lui Isus Cristos pe crucea de…

Credința+Fapta+Pocăința=Mântuirea.(partea a doua)


FAPTA ” Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă”. Iacov 2:24  Ca să unim cu credinţa şi fapta să vedem care sunt faptele vrednice de MÂNTUIRE pe care ni le relatează Sfânta Scriptură (o mica parte din ele). D-l ne învaţă ce fapte să facem pt. a fi desăvârşiţi…

Credinţa+Fapta+Pocăinţa=Mântuirea (prima parte)


Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 1:1  Ne amăgim pe noi şi pe alţii spunând că suntem un popor creştin, căci suntem creştini, frecventăm o biserică, o congregaţie, un cult, etc. Ceeace spunem noi este un fals. Dragul meu cititor D-ZEU ne…

Isus Cristos (partea a doua)


Moartea şi învierea Perioada în care Isus Cristos a activat pe pământ, ca om, a fost estimată la aproximativ trei ani, fapt ce reiese din Sf. Scriptură unde se specifică trei sărbători ale paştelui la care a participat în timpul activităţii Sale. Ioan 2.13, Ioan 6.4. În perioada cât „omul” Isus a activat pe pământ…

Isus Cristos (Prima parte)


…. este cu adevărat D-zeu, de natură Dumnezeiască, născut in trup, prin Duhul. Biblia ne relatează despre existenţa Lui, încă dinainte de naşterea lui în trup. Ioan 8.58   El este Fiul lui D-zeu, Ioan 1.18 şi ca Fiu este o parte a Trinităţii lui D-ze „Eu şi Tatăl una suntem” Ioan 10.30 Confirmarea că este…

Cineva „Acolo Sus”,mă iubeşte


Este cea mai mare bucurie pe care o poate avea cineva ştiind ca este iubit, şi nu de oricine ci de CEL care într-o zi ca acestea s-a nascut pe pământ, dintr-o fecioară Mat.1:18b, s-a înalţat la CERURI şi de acolo priveşte la noi cu dragoste şi ne spune VĂ IUBESC. Şi eu şi tu…

Biblia


Este izvorul nesecat de hrană spirituală pt. toţi cei flămânzi după cuvântul lui D-zeu, transmis pt. cei din vechime, pt. noi şi pt. urmaşii noştri, pt. ca toţi să-L cunoaştem pe El, lucrarea Lui şi răsplata primită în urma împlinirii cuvântului Scripturii. Biblia nu reprezintă numai o simplă carte ea este “BIBLIOTECA DIVINĂ A LUI…

Judecata lui D-zeu(partea a treia)


Un alt criteriu după care vom fi judecaţi de marele judecător este: H. DUPĂ POZIŢIA NOASTRĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU  Ni s-a oferit posibilitatea să discernem ce este bine şi ce este rău cu cine putem fi prieteni şi cu cine nu, pe unde putem umbla şi pe unde nu, care căi sunt bune şi care…

Judecata lui D-zeu (partea a doua)


Să facem o mică incursiune printre criteriile după care vom fi judecaţi,câteva prezentate în prima parte:                 A.  DUPĂ DREPTATEA LUI D-ZEU.                                                    …

Judecata lui Dumnezeu (prima parte)


CRITERII DE JUDECATĂ La marea judecată a D-lui nu va fi nimeni favorizat sau dezavantajat ci va fi judecat după o judecată dreaptă. Acolo nu se va judeca aşa ca acuma, cu anumite favoritisme: (mită, şpagă, cunoştinţe, relaţii, etc.) IOAN12.48b: Cuvântul pe care l-am vorbit EU acela îl va judeca în ziua cea din urmă.…

Păcatul


……este acea latură a fiinţei umane care este predispusă a face răul în detrimetrul binelui, pe care îl ţine încătuşat în interiorul ei. “Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat! ”Iacov 4.17, prin urmare, cunoaşterea binelui şi neânfăptuirea lui constitue  PĂCATUL. Noi de multe ori punem vina pe D-zeu şi…

Alege „VIAŢA”


“….ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. ALEGE VIAŢA , ca să trăieşti tu şi sămânţa ta ” Deuteronom 30.19b Un sfat sau îndemn puţin suspicios pt. unii deşi este sfatul dat de D-zeu. Mulţi î-şi pun întrebarea, cum adică să ALEG VIAŢA, dar asta pe care o trăiesc ce este ? Viaţa…

Alături de D-zeu


„ALĂTURI DE DUMNEZEU” , îndemn şi provocare. De ce „ALĂTURI DE DUMNEZEU” e o problemă care mă frământă tot timpul încă din copilarie. de ce? de ce? de ce?era în mintea mea aceiaşi întrebare, când eu sunt ALĂTURI de tata, de mama, de fraţi, de toţi cei dragi, de ce „ALĂTURI DE DUMNEZEU”? Această întrebare…

În „Serviciu activ”


Aici nu mă refer la un serviciu făcut în sfera agonisirii de foloase materiale, ci la un SERVICIU ACTIV în slujba lui D-zeu  pt. aprovi-zionarea cu resurse spirituale care prin efort şi slujire asiduă vor fi primite însutit sau chiar şi înmiit şi în final Mântuirea care este dată o dată şi pt. totdeauna. Fiecare…