Maria Luca

Unde tu nu poți avem un Domn ce poate!


Când vezi în viața ta cum valuri se ridică Când sufletul îți geme și te-ncovoi de frică Când lacrimi multe, multe brăzdează-al tău obraz Și nu mai vezi ieșirea din noapte și necaz Spre cine-ndrepți privirea? La cine cauți salvare Și cine-ai vrea să-ți spună cuvânt de alinare? Îndreapți a ta speranță spre cerul veșniciei Căutând acolo pacea, izvorul bucuriei? O, prieten drag și frate când simți a ta povară Că-i mult prea grea pe umeri și teama te-nfioară Adu-o jos la cruce în rugă…zi și noapte Căci unde tu nu poți avem un Domn ce poate! Vulcan-01-06-2017        Maria Luca

Maria Luca

Mă voi întoarce-acasă…


Știu…într-o zi mă voi întoarce-”acasă” Și poate-mi va fi teamă-n acea zi Dar vei trimite-un înger să-mi dea aripi S-ajung acolo sus în veșnicii Și-n clipa despărțirii îmi vei șterge Orice suspin și orice întristare… Durerea voi lăsa în urma mea Când voi zbura, ușoară către Soare.. Știu…într-o zi Te voi privi în față Și voi putea să-Ți spun cât Te iubesc Înmărmurit de sacra-Ți măreție Nu voi găsi cuvânt să-Ți mulțumesc Iar Tu, Părinte bun și iubitor Mă vei cuprinde-n brațe de îndat Și-mi vei șopti cu dragoste de Tată: O, vino fica Mea…te-am așteptat! Vulcan-16-07-2016      Maria Luca

Maria Luca

Lasă Doamne peste lume…


Lasă Doamne peste lume Ploaie sfântă de iubire Să aducă-n inimi pace, Har divin și fericire… Lasă peste lume Doamne Stropi de milă și-ndurare Peste vise ce se sting Lasă binecuvântare… Cerne norii de speranțe Peste suflete-ntristate Și ne spală de regrete Și ne iartă de păcate… Drumu-i greu și lacrimi multe… Viața trece cu grăbire Lasă Doamne peste lume Ploaie sfântă de iubire! Vulcan-20-05-2017     Maria Luca

Maria Luca

Eu am nevoie Doamne!


Eu am nevoie Doamne de Tine-n viața mea În clipele ferice și de furtună grea… Eu am nevoie Doamne de-a Ta Iubire sfântă, De Harul ce ridică ființa mea pe Stâncă… Eu am nevoie Doamne de Duhul Tău cel Sfânt Să-mi fie Mângâiere în drumul pe pământ Și am nevoie Doamne de-al Tău Cuvânt în viață Să-mi dea învățătură, putere și povață… În viață  am nevoie de Tine, Domnul meu Să stau la poala crucii… să mă iubești mereu… Eu am nevoie Doamne de Tine tot mai mult Să stau la poala crucii și glasul să-Ți ascult! VULCAN-10-07-2017     Maria Luca

Maria Luca

Tu mă umple de putere!


– Dacă-n vremuri de-ncercare Am cârtit și-am lăcrimat… Dacă sufletu-mi s-a frânt Și-am privit îndurerat Către cerul slavei Tale Fără a-Ți vedea iubirea Iartă-mă, Părinte sfânt, Căci prea slabă-mi este firea… Dacă multele suspine Doamne, mi-au slăbit credința Și am șchiopătat pe cale Și-au îngenuncheat voința Iartă-mă, Părinte sfânt Pentru lacrimi, neveghere, Și în vremuri ca acestea Tu mă umple de putere! Vulcan-29-05-2017      Maria Luca

Ce-aș mai putea să-Ți spun Părinte Bun?


Ce-aș mai putea să-Ți spun, Părinte Bun? Când Tu privești adânc lăuntrul meu Și-mi vezi surâsul…și-mi auzi suspinul Și mă alinți cu braț de Dumnezeu… Ce să-Ți mai spun? Că uneori pe cale Sunt spini prea mulți și rănile mă dor, Că-n jurul meu sunt oameni ce rănesc Cu vorbe ce ades mă înfior? Să-Ți spun că lumea a uitat de Tine Mult prea grăbită să alerge-n viață… Că dragostea e rece și puțină Și banul ca un rege se răsfață? Ce-aș mai putea să-Ți spun, Părinte Bun Acum, în ceas sublim de părtășie? O, Doamne…mai îndură-Te de noi Și scaldă-ne pe toți în apa vie!!! Maria Luca

Te cheamă cerul!


Te cheamă cerul…oare nu auzi De stai tot rece fără să răspunzi? E astăzi ziua ta de cercetare Când poți primi răspuns la întrebare… De ani întregi alergi către niciunde Te lupți cu pustiirea ce sufletu-ți pătrunde Și prea puțin privești spre Creator Străin și singur…veșnic călător.. Dar uneori, în ceas târziu din noapte În duhul tău se întrupează șoapte: Cine ești tu și care-i rostul tău? De ce nu te iubește Dumnezeu? De ce ți-e inima așa de rece Și viața de ce iute se petrece? De ce iubirea pare că-i un vis Și cerul veșniciei neatins? O, dragul meu…e zi de cercetare Când poți găsi răspuns la întrebare… Te cheamă cerul…Însusi Dumnezeu Ar vrea să te numească ”fiul Său!” Dar fă un pas și ochii ți-i îndreaptă Spre Cel ce cu răbdare te așteaptă Și vei primi răspuns la întrebări Prin har divin și binecuvântări! Vulcan-21-05-2017     Maria Luca

Tu vrei să Îl atingi pe Dumnezeu?


Am vrut să Te ating dar ce departe Erai de mine…cât de nepătruns Și-atunci am mângâiat duios o floare Și-al ei parfum în suflet mi-a pătruns Și-acolo, într-o clipă de tăcere O șoaptă m-a-mbrăcat cu fericire Când la ureche-a fâlfâit ușor: ”Tu vrei să Îl atingi? El e Iubire! Privește-n jur….atâta frumusețe Îți poartă pașii dinspre azi spre mâine… Atâta har din ceruri se revarsă Când ai pe masă apă și ai pâine… Tu vrei să Îl atingi? Întinde-o mână Spre cel căzut ce-n deznădejde plânge Și spune-i un cuvânt de alinare Când vin talazuri ce credința-i frânge! Tu vrei să Îl atingi pe Dumnezeu? Privește-n jur la tot ce a creat… El e ascuns acolo-n tot și toate Și cu iubire veșnic te-a vegheat!” Vulcan-20-05-2017       Maria Luca

Tu vrei să Îl atingi pe Dumnezeu?


Am vrut să Te ating dar ce departe Erai de mine…cât de nepătruns Și-atunci am mângâiat duios o floare Și-al ei parfum în suflet mi-a pătruns Și-acolo, într-o clipă de tăcere O șoaptă m-a-mbrăcat cu fericire Când la ureche-a fâlfâit ușor: ”Tu vrei să Îl atingi? El e Iubire! Privește-n jur….atâta frumusețe Îți poartă pașii dinspre azi spre mâine… Atâta har din ceruri se revarsă Când ai pe masă apă și ai pâine… Tu vrei să Îl atingi? Întinde-o mână Spre cel căzut ce-n deznădejde plânge Și spune-i un cuvânt de alinare Când vin talazuri ce credința-i frânge! Tu vrei să Îl atingi pe Dumnezeu? Privește-n jur la tot ce a creat… El e ascuns acolo-n tot și toate Și cu iubire veșnic te-a vegheat!” Vulcan-20-05-2017      Maria Luca

N-am să renunț nicicând la fericire!


N-am să renunț nicicând la fericire Nici la speranțe, doruri și iubire… Cât inima va bate-n al meu piept Iubire-am să te caut….am să te-aștept… Voi răscoli febril cărări de vise Ce s-au oprit la porțile închise, Cu dorul meu voi sfărâma zăvoare Și voi aduce-n viață sărbătoare… Și de va fi să fie rece-n noapte Și-am să mă tem de umbre și de șoapte Voi ridica spre cer a mea privire Și-am să culeg de-acolo strălucire… Căci drumu-i scurt și viața-i trecătoare Și ne luptăm să-nvingem în vâltoare… De-ar fi să trec prin hău și pustiire N-am să renunț nicicând la fericire! Vulcan-18-05-2017     Maria Luca

Fericit acel ce…


Fericit acel ce-n zori Ridică spre cer privirea Și de-acolo ia puterea Și credința și iubirea Chiar mai fericit e-acel Ce în sfântă părtășie Se apleacă jos la cruce Ca să bea din apa vie! Fericit acel ce-n viață A-ntâlnit pe Tatăl Sfânt Și Îl poartă-n piept cu dor În umblarea pe pământ Și ce fericit e-acel Ce Cuvântul Îl citește Și-ndemnat de Duhul Sfânt Iartă, speră și iubește!!! Vulcan-06-06-2017     Maria Luca

Pentru cei ce trec prin valuri…


Doamne, cât de minunată E această dimineață Când simt dragostea-Ți sublimă Și sărutul Tău pe față… Mii de raze luminoase Mă îmbracă-n strălucire Și prin tot ce mă-nconjoară Îmi vorbești despre iubire… Totuși Tată, este-n lume Suferință și durere, Răni ce sângeră adânc, Teama ce nicicând nu piere…. Sunt genunchi ce-n rugăciune Se apleacă cu speranță Și la pieptul Tău de Tată Caută pace, siguranță…. Pentru cei ce trec prin valuri, Pentru cei ce plâng cu dor Doamne, azi Te rog fierbinte Scumpul meu Ocrotitor Mai întinde-Ți mâna sfântă Și din cerul veșniciei Lasă vindecare Tată Și aleanul bucuriei! Vulcan-19-05-2017     Maria Luca

Pentru tine, pentru mine…


Pentru mine plânge cerul lacrimi ce se-ascund în rouă…. Pentru tine vara țese în natură haină nouă… Pentru mine, pentru tine soarele din nou răsare Și din ceruri se revarsă har și binecuvântare… Cât de bun e Dumnezeu și ce mare-a Lui iubire A pus viață-n trupul nostru și ne-mbracă în sfințire… Ție zilnic îți zâmbește printr-o rază, printr-o floare Mie tainic îmi vorbește printr-un susur de izvoare… Ce măreț e Dumnezeu…Nu e nimeni ca și El N-are-n lume-asemănare Domnul Sfânt, Emanuel Să venim cu mulțumire prieten drag…și tu și eu Căci a Lui e toată slava…Bun și Veșnic Dumnezeu! Vulcan-15-05-2017     Maria Luca

Maria Luca

De ce plângi, sufletul meu?


De ce plângi sufletul meu? Oare-ți pare drumul greu? Oare vorbe te-au rănit Și nu știi că ești iubit? Nu știi tu, n-ai înțeles Că din viață am cules Tot ce-i bun, tot ce-i frumos Să fii vesel, luminos Că am strâns mulțimi de stele Să te-mpodobesc cu ele Și al florilor parfum Am împrăștiat pe drum Să fii fericit mereu Suflet drag, sufletul meu… De ce plângi? Oare ți-e dor Să pornești din nou în zbor Să cauți anii tinereții Plini de frumusețea vieții Și izvorul de iubire Ce aduce fericire… Nu fi trist…nu lăcrima Suflete nu suspina Chiar de păru-i alb acum Și pășesc mai greu pe drum Tu vei fi tânăr mereu Suflet drag, sufletul meu! Vulcan-09-05-2017     Maria Luca

Maria Luca

Doamne, nu știu când nici cum….


Doamne, nu știu când nici cum Am pierdut pacea pe drum Și-am uitat să mai zâmbim Și-am uitat să mai iubim… Zile vin și zile trec Anii noștri se petrec Și ni-e viața alergare Fără cântec…fără soare.. Doamne, nu știu ce-am făcut De-am pierdut ce am avut: Inima cu pace sfântă, Harul ce binecuvântă Și-am pierdut pe drumul vieții Frumusețea tinereții… Nu mai știm să prețuim Ce avem și ce iubim… Pune Doamne-n noi credință Și, de este cu putință Mai atinge-ne o dată Cu iubirea Ta de Tată Să privim spre cerul sfânt, Să trăim al Tău Cuvânt Căci nu știu nici când nici cum Ne-am pierdut pe-al vieții drum! Vulcan-07-05-2017        Maria Luca

Maria Luca

Te-am văzut întâia oară!


Într-o zi când drumul vieții cobora prin văi adânci Și când trupul îmi plângea obosit de grea povară M-am oprit pentru o clipă cu privirea către cer Și Făptura Ta Divină am văzut întâia oară… Te-am văzut cu ochii minții într-o rază de lumină Ce mi-a alinat suspinul și duios m-a mângâiat… Vocea Ta am…

Maria Luca

Bună dimineața Tată!


Bună dimineața Tată…astăzi plouă și e frig… Mă aplec în rugăciune și cu dorul meu Te strig: ‘Lasă Doamne peste mine din căldura Ta cea sfântă Pune-mi în inimă pace, viața îmi binecuvântă… Cerul nu se mai zărește… soarele-i ascuns de nori… Dansul ploii bate-n suflet… naște-n duhul meu fiori… Mai șoptește-mi Domnul meu despre dragostea curată, Despre-al Tău Cuvânt divin ce nu piere niciodată! Plouă Tată, și e frig, dar aici e cald și bine… Stau în cămăruța mea și privesc cu dor spre Tine… Cu adâncă reverență Domnul meu Îți mulțumesc Pentru-această nouă zi… pentru faptul că iubesc!!!’ Vulcan-18-06-2017     Maria Luca

Maria Luca

La poarta sufletului meu…


La poarta sufletului meu Sosi grăbit un gând hoinar Născut din doruri neștiute Trăite poate în zadar… S-a furișat cumva, stingher Când într-o clipă n-am știut Că poarta sufletului meu Era deschisă spre trecut… Și gândul aducea cu el Un mare semn de întrebare: ”Cum era oare viața ta De-ai fi ales un ”țel” mai mare?” O, gând viclean…de ce aduci Atâtea îndoieli cu tine? Te du departe…viața mea Eu o iubesc cum e…știi bine! Pleacă departe…în pustii Și pe la mine niciodată Să nu mai vii căci drumu-i frânt Și poarta este încuiată! Vulcan-02-05-2017      Maria Luca

Uneori mi-este dor de tăcere…


Uneori mi-este dor de tăcere Alteori vreau să strig și să cânt… Uneori din Cuvânt iau putere Și alerg cu-al meu dor pe pământ… Și alerg să găsesc fericirea Ce de-un timp tot mai rar se arată Și mai sper că odată iubirea Va-nflori într-un suflet ce iartă… Uneori mi-este dor de tăcere Să mă caut în adâncul din mine Uneori printr-un om prind putere Când vin vorbe durerea s-aline Și uimit mă opresc pentru-o clipă De frumos să îmi satur ființa Și-apoi plec pe-a iubirii aripă Să duc lumii speranța, credința! Vulcan-29-04-2017    Maria Luca

Te încrede!


Când în calea ta, creștine Mulți vor arunca cu spini Și când drumul vieții tale Te va duce prin străini Tu privește către ceruri Căci acolo-I Dumnezeu Ce veghează cu iubire Căci te vrea copilul Său Și de-ar fi mulțimi de valuri Barca vieții să-ți lovească Te încrede…Dumnezeu Știe veșnic să iubească!!! vulcan-29-04-2017       Maria Luca

Să mulțumești în orice dimineață!


Mai poți să spui un sincer ”te iubesc”? Mai poți zâmbi când zorii se arată? Mai poți simți cum inima-nflorește Când sufletul rănit șoptește: iartă… Privirea ta se pierde în seninul Ce îl revarsă cerul spre pământ? Mai crezi în pace, dragoste, speranță În tot ce-i bun și e frumos și sfânt? O, prieten drag…de ai aceste lucruri Ești fericit…Te bucuri de viață… Dar nu uita…ai datoria sfântă Să mulțumești în orice dimineață! Vulcan-01-05-2017     Maria Luca

Uneori mi-este dor de tăcere…


Uneori mi-este dor de tăcere Alteori vreau să strig și să cânt… Uneori din Cuvânt iau putere Și alerg cu-al meu dor pe pământ… Și alerg să găsesc fericirea Ce de-un timp tot mai rar se arată Și mai sper că odată iubirea Va-nflori într-un suflet ce iartă… Uneori mi-este dor de tăcere Să mă caut în adâncul din mine Uneori printr-un om prind putere Când vin vorbe durerea s-aline Și uimit mă opresc pentru-o clipă De frumos să îmi satur ființa Și-apoi plec pe-a iubirii aripă Să duc lumii speranța, credința! Vulcan-29-04-2017     Maria Luca

A-nceput să plângă cerul!


A-nceput să plângă cerul Tulburat, în fapt de seară Când privind către pământ Prinse norul să îl doară Căci, prin ceața sângerie A văzut acolo, jos Oameni fără de iubire, Viață fără de frumos… Și-a văzut mulțimi de codri Triști, cu brațele uscate, Flori ce și-au pierdut parfumul, Vise ce-au murit uitate… Și-a căutat cu-nfrigurare O privire…numai una Să se-ndrepte către el Să ridice-n rugă mâna… Noaptea vine cu grăbire Voalul zilei să îl strângă Întristat de omenire A-nceput cerul să plângă… Vulcan-27-04-2017       Maria Luca

Revarsă Doamne, Duhul Sfânt!


Revarsă Doamne, Duhul Sfânt În lung și-n lat peste pământ… În orice colț… în orice casă, Te rog, din Duhul Tău revarsă Prin ploaie de Cuvânt! Suntem străini și suntem goi Robiți în lumea de nevoi… Avem nevoie de putere, De sfântă, dulce mângâiere Îndură-Te de noi! Trimite Doamne, limbi de foc Și iar ne strânge la un loc Uniți în sfântă părtășie Să Te slăvim cu bucurie Cuprinși de-același ”Foc”! Vulcan-04-06-2017     Maria Luca

Dintr-o mie de cuvinte


Dintr-o mie de cuvinte Doamne-aș construi o scară Să ajung în cer la Tine Sufletul să nu mai doară Și-aplecat în rugăciune Cu o mie de cuvinte Imn de slavă Ți-aș cânta Împletit cu doruri sfinte… Cu o mie de cuvinte Mulțumire Ți-aș aduce Pentru apă, pentru pâine, Pentru jertfa de pe cruce Și aș mai căuta o mie Să-Ți mai mulțumesc o dată Pentru aer, pentru apă Pentru dragostea-Ți de Tată! Cum să fac Părinte scump Să-Ți spun dorul ce-i în mine? Unde să găsesc cuvinte Căci o mie sunt puține! Vulcan-21-04-2017     Maria Luca

Să ajung aur curat!


Doamne, dintr-un pumn de tină Mâna Ta m-a modelat Și ai pus suflare-n mine Și iubirea Ta mi-ai dat… Ai pus Doamne-n pieptul meu Dor de cer, de veșnicii Și mi-ai dat credința vie Că-ntr-o zi vei reveni… Doamne, dintre mii și mii M-ai ales și m-ai găsit… M-ai făcut copilul Tău Și mi-ai spus că sunt iubit! M-ai luat cu braț puternic Dintr-o lume de păcat M-ai săpat în palma Ta Și m-ai binecuvântat! Doamne, dintr-un pumn de tină M-ai cioplit…m-ai modelat Să ajung un bas de cinste Să ajung aur curat! Vulcan-21-05-2017     Maria Luca

Nu pleca…rămâi cu mine!


Nu pleca…e drumul greu și e ceață și e frig… Oare mai auzi Părinte când înfricoșat Te strig? Mâinile-mi înalț în rugă…mă înclin în fața Ta Și Te rog cu-nverșunare doar un lucru: Nu pleca! Doamne, haina mi-e pătată și credința mult prea mică Valuri de-ncercări când vin duhu-mi tremură de frică Și mă doare orice vorbă, orice gând, orice privire Ce-i lipsită de speranță, de pace și de iubire… Nu pleca..e noaptea rece…noaptea lumii de păcat… Trupul mi-a slăbit Părinte și mă simt însingurat Și mi-e foame de credință și mi-e sete de Cuvânt… Nu pleca…rămâi cu mine..Călăuză pe pământ! Vulcan-20-04-2017

Alergăm mult prea mult…


Alergăm după-averi…alergăm după vânt Și uităm că suntem trecători pe pământ Și uităm că-ntr-o zi drumul fi-va sfârșit Și în urmă lăsăm ce-am avut…ce-am iubit… Zi de zi ne trezim și pornim s-alergăm Nu mai știm ce dorim și nu știm ce căutăm Parcă tot ce-am visat se transformă în fum Și ni-e inima rece și e ceață pe drum… Alergăm spre niciunde…alergăm mult prea mult Și slăbiți, rătăcim în al lumii tumult… Parcă toți am uitat către cer să privim În iubire și pace pe pământ să trăim… O, Părinte din ceruri…către noi mai privești? Ne mai rabzi pe pământ? Ne mai ierți? Mai iubești? Suntem răi și săraci…păcătoși și bolnavi Și-alergarea ne face să fim trupului sclavi… Doamne, mâna-Ți întinde…ne oprește din drum… Ne trezește la viață…ne atinge acum Să privim către Tine…către dragostea Ta Să-nțelegem minunea și puterea din ea! Vulcan-19-04-2017      Maria Luca

Te caut..


Flămând de-a Ta iubire, De glasul Tău flămând Te caut cu-nfrigurare Oriunde și oricând… Te caut cu frenezie În zorii dimineții În tainicul apus Și-n frumusețea vieții… Te caut în ciripitul Voios de păsărele Te văd în orice floare Și în sclipiri de stele.. Te chem cu-nverșunare În sfânta părășie Să-mi dai puteri pe cale Să sorb din apa vie… Dar Tu-mi șoptești duios Când tainic Te aștept: Eu sunt aici…nu simți? În inima din piept! Vullcan-19-04-2017       Maria Luca

Doamne… nimeni nu-i ca Tine!


Doamne, nimeni nu-i ca Tine Sfânt, măreț și minunat… Nimeni ca și Tine Doamne Nu ne-a binecuvântat… Când prin valuri și furtună Pașii noștri ne-au purtat Tu ne-ai fost mereu alături Ne-ai păzit și ne-ai vegheat… Doamne, Tu ne ești Lumină Ne ești Scut în vijelii Tu cunoști lăuntrul nostru Și durerile ne știi… Brațul Tău în noaptea rece Ne conduce orice-ar fi Și prin orice încercare Ne ții în credință vii… Nimeni nu-i ca Tine, Doamne Iubitor pân la sfârșit.. Nimeni pentru-al nost’ păcat Viața nu și-ar fi jertfit… Mă închin cu reverență Mulțumesc că m-ai iubit Și din mii și mii Isuse Tu pe mine m-ai găsit!!! Vulcan-14-05-2017     Maria Luca